Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 635 Porin kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen toiminta ja tavoitteet 2020

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24.1 kohta 17