Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 632 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Satu Hatanpää ja Arja Laulainen (varalla Petri Huru).
Pöytäkirja tarkastetaan 02.12.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tommi Salokangas ja Mika  Aho (varalla Petri Huru).
Pöytäkirja tarkastetaan 02.12.2019.

Kaupunginhallitus päätti käsitellä seuraavaksi asian § 638

Kokouskäsittely

Mari Kaunistola saapui kokoukseen klo 13.11.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.