Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 647 Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous 28.11.2019

PRIDno-2019-5296

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Satakunnan koulutuskuntayhtymän (Sataedu) ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 28.11.2019 kello 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikassa. Asialistalla ovat mm. vuoden 2019 talousarvion muutos, vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman hyväksyminen, hallintosäännön hyväksyminen sekä tilintarkastuspalveluiden hankinta. Sataedu pyytää ilmoittamaan kokousedustajan nimen kuntayhtymälle 27.11.2019 mennessä.

Kuntalain 410/2015 ja pykälän 60 §:n mukaisesti yhtymäkokousedustajan valitsee kuhunkin kokoukseen erikseen jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää valita varsinaiseksi edustajaksi Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 28.11.2019 controller Jenni Jakovaaran ja varaedustajaksi omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampisen sekä antaa kokousedustajille evästyksensä.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen  (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan toimi Juha Kantola.

Tiedoksi

Kokousedustaja, Sataedu (sataedu@sataedu.fi)

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.