Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 639 Seudulliset elinkeinopalvelut

PRIDno-2019-4072

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallituksen evästämänä konsernihallinto ja sen elinvoimayksikkö ovat selvittäneet elinkeinopalvelujen järjestämismallia Porissa. 

Nykytilanteen mukaisesti Prizztech Oy on operatiivinen elinkeinopalvelujen tuottaja Porille ja usealle Porin seudun kunnalle. Prizztech Oy:n omistajana on pääosa Satakunnan kunnista, mutta kaikki omistajat siis eivät ole Prizztechin kunta-asiakkaita.

Elinkeinopalvelujen tuottamisen selvitystyö on aloitettiin alkuvuonna omistajien neuvotteluilla ja sitä kautta omistajastrategian kirkastamisella. Neuvotteluissa todettiin, että elinkeinopalvelujen kenttä on murroksessa Suomessa, ja toteuttamistapoja on useilla alueilla uudistettu. Tämän vuoksi nähtiin tärkeäksi toteuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys, jossa käytiin läpi elinkeinopalvelujen nykytoimintamallin vastaavuus sekä elinkeinoelämän kysyntään että omistajien odotuksiin, verrattiin toimintamallia muihin vallalla oleviin päätoteutustapoihin Suomessa ja myös Ruotsissa. Selvityksen toteutti Forefront Oy (aputoiminimi 4FRONT). Selvitys antoi lisäksi suosituksen uudesta elinkeinopalvelujen toteutusmallista.

Selvitys valmistui elokuun lopussa. Selvityksen pohjalta on käyty jatkokeskusteluja niin kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa kuin laajasti omistajakuntien ja maakunnan sidosryhmien kesken. Selvityksen keskeisin tulos ja jatkoehdotus on, että Prizztech jatkaa, mutta toimintatapaa on syytä muokata. 1.10.2019 käydyssä omistaja- ja sidosryhmätapaamisessa keskusteltiin mahdollisesta uudesta toimintamallista ja miten sitä kohti lähdettäisiin kulkemaan. Nyt annetaan selvitys sekä muu siihen liittyvä esittelyaineisto kaupunginhallitukselle tiedoksi ja pyydetään kaupunginhallitukselta evästystä jatkon toteuttamiseksi. Kyseinen aineisto on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee elinkeinopalveluselvityksen ja siihen liittyvän esittelyaineiston tiedoksi ja evästää konsernihallintoa jatkotoimenpiteistä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

 • Jouko Hautamäki, yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö, jouko.hautamaki@pori.fi
 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen evästämänä konsernihallinto ja sen elinvoimayksikkö ovat selvittäneet elinkeinopalvelujen järjestämismallia Porissa. 

Nykytilanteen mukaisesti Prizztech Oy on operatiivinen elinkeinopalvelujen tuottaja Porille ja usealle Porin seudun kunnalle. Prizztech Oy:n omistajana on pääosa Satakunnan kunnista,​ mutta kaikki omistajat siis eivät ole Prizztechin kunta-​asiakkaita.

Elinkeinopalvelujen tuottamisen selvitystyö on aloitettiin alkuvuonna omistajien neuvotteluilla ja sitä kautta omistajastrategian kirkastamisella. Neuvotteluissa todettiin,​ että elinkeinopalvelujen kenttä on murroksessa Suomessa,​ ja toteuttamistapoja on useilla alueilla uudistettu. Tämän vuoksi nähtiin tärkeäksi toteuttaa ulkopuolisella asiantuntijalla selvitys,​ jossa käytiin läpi elinkeinopalvelujen nykytoimintamallin vastaavuus sekä elinkeinoelämän kysyntään että omistajien odotuksiin,​ verrattiin toimintamallia muihin vallalla oleviin päätoteutustapoihin Suomessa ja myös Ruotsissa. Selvityksen toteutti Forefront Oy (aputoiminimi 4FRONT). Selvitys antoi lisäksi suosituksen uudesta elinkeinopalvelujen toteutusmallista. Selvitys valmistui elokuun lopussa. Selvityksen keskeisin tulos ja jatkoehdotus on,​ että Prizztech jatkaa,​ mutta toimintatapaa on syytä muokata.

Asiaa on käsitelty kaupunginhallituksen 7.10.2019 kokouksessa. Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.

Aiemman käsittelyn pohjalta esitetään, että konsernihallinto käynnistää neuvottelut Prizztechin omistajien kesken osakkuussopimuksen uudistamisesta. Tavoitteena ovat 

 1. Yleiskulujen määrittäminen:
  • Yleiskulujen irrottaminen omaksi kokonaisuudekseen (kaikkien omistajien vastuulle). Sisältää myös Prizztechin toteutusvastuulla olevien tki-projektien omarahoitusosuuden (kuntarahoitusosuuden).
 2. Palvelujen tuotteistaminen:
  • Nykyisten kokonaispalvelujen lohkominen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, myös palvelujen kriittinen tarkastelu (mitä tarvitaan); palveluiden asiakkaana vain omistajat (in house –hankinta)
 3. TKI-hankkeiden valmistelu:
  • Hankeidusta hankehakemukseen –suppilomallin (”sales funnel”) suunnittelu. Kuntien ja muiden sidosryhmien roolin määrittely.
  • Peruslinjaus TKI-hankkeiden toteuttamismallista: kuka on päätoteuttaja, kuka osatoteuttaja. Ammattikorkeakoulun vastinrahoituksen huomioon ottaminen.
 4. Omistuspohja:
  • Tavoitteena maakunnan oppilaitosten (myös Winnova & Sataedu) mukaan saaminen
  • Omistusosuuksista sopiminen

Valmisteluvastuu edellä olevissa kohdissa 1 ja 2 Prizztech Oy:llä.

 

Tuleva työnjako kuntien ja Prizztechin välillä, lähtökohta neuvotteluille

 • Kunnat vastaavat:
  • Sijoittumispalvelut omalla alueellaan. Tavoitteena saada asiakaskontakti kasvua hakevasta yrityksistä.
  • Markkinointivastuu omasta kunnasta kullakin kunnalla. Mahdollisesta yhteistyöstä kunnat sopivat keskenään.
 • Prizztech vastaa:
  • Tuotteistamiensa palvelujen tuottamisesta ja markkinoinnista kohderyhmille
  • Osaamisverkoston kehittäminen (ylläpitää alueen elinkeinojen kehittämiseen liittyviä tarjolla olevia alueellisia, kotimaisia ja mahdollisesti ulkomaisiakin palveluntarjoajia ja verkottaa niitä tarpeeseen)
 • Lisäksi erikseen tarkastellaan Kiina-yhteistyön toteuttamismalleja

 

Tavoiteaikataulu neuvottelutuloksen saavuttamiselle on Q1/2020.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa Porin kaupungin konsernihallinnon toimialan nimeämään keskuudestaan projektiryhmän ja antaa sille oikeuden käynnistää neuvottelut Prizztechin omistajakuntien välillä osakkuussopimuksen muuttamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

 • Raisa Ranta, Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, hallituksen jäsen), Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi Juha Kantola.

Tiedoksi

Prizztech Oy:n omistajat (kirjaamot: Porin kaupunki, Ulvilan kaupunki, Huittisten kaupunki, Kokemäen kaupunki, Rauman kaupunki, Harjavallan kaupunki, Nakkilan kunta, Merikarvian kunta, Eurajoen kunta, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy (c/o Kankaanpään kaupunki/kirjaamo), Pomarkun kunta, Euran kunta), Prizztech Oy (Ari Eklund), konsernihallinnon toimiala: toimialajohtaja Lauri Kilkku, elinvoimayksikön päällikkö Jouko Hautamäki, omistajaohjausyksikön päällikkö Jouni Lampinen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.