Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 655 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Valtioneuvosto on 14.11.2019 työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä asettanut alueiden uudistamisen neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan toimikausi  alkaa 14.11.2019 ja päättyy pääministeri Antti Rinteen hallituksen toimikauden päättyessä.

Alueiden uudistumisen neuvottelukunnan (AUNE) tehtävänä on erityisesti:

  • linjata laajasti aluekehittämiseen liittyviä strategisia kokonaisuuksia ja rahoitusta;
  • linjata hallituskaudelle laadittava aluekehittämispäätös ja sen toimeenpanoa sekä seurata toteutusta;
  • linjata ja yhteen sovittaa eri hallinnonalojen toimia aluekehittämisessä;
  • linjata muita merkittäviä alueiden kehittämistä koskevia suunnitelmia sekä seurata niiden toteuttamista sekä
  • seurata ja ennakoida alueiden kehitystä ja toimenpiteiden vaikutusta.

Neuvottelukuntaan jäseneksi keskisuurten kaupunkien osalta on nimetty kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Porin kaupungista ja varajäseneksi kaupunginjohtaja Timo Halosen Mikkelin kaupungista.

Neuvottelukunnan kustannukset katetaan työ- ja elinkeinoministeriön momenteilta 32.01.01. Neuvottelukunnassa edustettuna olevat tahot vastaavat edustajiensa neuvottelukunnan kokouksiin osallistumisessta aiheutuvista matka- ja majoituskustannuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.