Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 656 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset:

Hankintapäällikkö
Hankintapäätös:
§ 15 Alkusammutusvälineiden hankinta optioajalla 1.1.2020 – 31.12.2020, 14.11.2019

Henkilöstöpäällikkö
Henkilöstöpäätös:
§ 260 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikkeen muuttaminen, 13.11.2019
§ 261 Koulunkäyntiohjaajien virheellisten palkkojen korjaaminen, 19.11.2019
§ 262 Tehtäväkohtaisen palkan määrittäminen, 19.11.2019
§ 263 Tehtäväkohtaisen palkan määrittely, 19.11.2019
§ 264 Teknisen toimialan esitys henkilökohtaisista lisistä, 19.11.2019

Pelastusjohtaja
§ 82 Lisäpalkka, toimistohenkilöstön tehtävien määräaikainen olennainen muutos, 13.11.2019

Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 6 Oman auton käyttöoikeus, 19.11.2019

Yksikön päällikkö, ICT-yksikkö
Hankintapäätös:
§ 12 Kuvapankin hankinta, 18.11.2019
§ 13 Lupapiste toiminnallisuuden laajentaminen, 20.11.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Mika Aho (intressijäävi) poistui esteellisenä asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Petri Huru. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.