Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 651 Toimenpiteet Reilun kaupan banaanin hankinnan suhteen, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Hanna Hildén

PRIDno-2019-690

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, outi.karinharju@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 29.10.2018 § 129:

Valtuutettu Hanna Hildén jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen: 

”Pori sai Reilun kaupungin arvonimen 10 vuotta sitten. Reilun kaupan kaupunki edistää toiminnallaan vastuullista ja eettistä kulutusta, kestävää kehitystä ja oikeudenmukaista kauppaa. Reilun kaupan kaupungin tai kunnan arvonimi myönnetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, kun kaikki kriteerit täyttyvät.

Porissa kriteerit ovat täyttyneet vielä siltä osin, ettei arvonimeä ole poistettu kaupungiltamme, mutta käytännön tekoja tarvittaisiin entistä enemmän vastuullisen ja eettisen kaupankäynnin edistämiseksi kaupungissamme ja luonnollisesti arvonimen säilyttämiseksi.

89 % suomalaisista tunnistaa vastuullisuudesta sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista viestivän Reilun kaupan sertifiointimerkin. Paitsi että kehitysmaiden viljelijät saavat oikeudenmukaisen ja elämiseen riittävän korvauksen tuotteilleen, Reilu kauppa suojaa myös lapsia, koska lapsityövoiman käyttö on kielletty. 

Koulut ja päiväkodit ovat jakaneet teemapäivinä mm. Reilun kaupan banaania lapsille ja nuorille, mutta hankinta tulisi muuttaa niin, että kaikissa hankinnoissa olisi automaationa se, että näissä julkisissa yhteisöissä tarjoiltava banaani olisi aina Reilun kaupan tuote. Reilun kaupan banaania tuotetaan sekä plantaaseilla että pienviljelijöiden tiloilla. Suurtilojen työntekijöillä on järjestäytymiskokous ja työturvallisuudesta huolehditaan. Äideillä on oikeus äitiyslomaan. Banaaneista saatu Reilun kaupan lisäkorvaus käytetään esimerkiksi koulutukseen ja asumisolojen kohentamiseen.

Valtuuston suomin oikeuksin esitän, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Reilun kaupan banaanin hankinnan suhteen niin, että kaikki kouluissa ja päiväkodeissa tarjoiltava banaani olisi Reilun kaupan tuote. Taloudellisilta vaikutuksiltaan hankintapäätös on pieni, mutta ideologisesta, eettisestä ja hankintojen vastuullisuuden näkökulmasta katsottuna oikea päätös, joka vahvistaisi myös arvonimen säilymistä Porissa.”

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - 

Kaupunginhallitus 5.11.2018 § 539: "Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta hankintapalvelut-toimintayksikön esimies Outi Karinharjun lausunnon 28.2.2019 mennessä."

- - - - - - 

Hankintapalvelut-toimintayksikön esimies Outi Karinharjun lausunto 4.2.2019:

"Elintarvikkeet kuuluvat kaupunginhallituksen vahvistamiin yhteishankintatuoteryhmiin, joiden kilpailuttamisesta ja sopimushallinnasta vastaa Hankintapalvelut-yksikkö. Elintarvikkeiden hankintasopimukset eivät periaatteessa estä Reilun kaupan tuotteiden tilaamista sopimuspaikoista, mutta asiaa tulee tarkastella myös käytännön kannalta. Hankintasopimukseen perustuvasta tilaamisesta vastaa tarpeidensa mukaisesti toimialat; elintarvikkeiden osalta suurimmat tilausvolyymit tulevat palveluliikelaitokselta. 

Palveluliikelaitokselta saadun selvityksen (13.12.2019) mukaan mahdollisuutta, että hankittavat banaanit olisivat Reilun kaupan tuotteita, on käsitelty palveluliikelaitoksen päällikköpalaverissa. Palaverin tuloksena oli päädytty siihen, että kouluissa ja päiväkodeissa ei voida siirtyä pelkästään käyttämään Reilun kaupan banaaneja. Tähän on syynä taloudelliset seikat: tavallinen banaani maksaa noin 1,10 €/kg, kun taas Reilun kaupan banaani noin 1,80 €/kg. Vielä isompana syynä se, että Reilun kaupan banaania saa vain täysinä laatikkoina (noin 18,5 kg), kun tavallista banaania saa tukusta kiloittain; melkein kaikille päiväkodeille tuo isompi myyntierä on mahdoton käyttää normaalijärjestelyin. Yksittäisiä teemapäiviä Reilun kaupan banaaneilla voidaan poikkeusjärjestelyin toteuttaa ja näitä on yleensä vuosittain ollutkin, mutta jatkuvana käytäntönä ja pelkästään Reilun kaupan banaaneita ei voida hankkia."

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee hankintapalvelut-toimintayksikön esimies Outi Karinharjun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettu Hanna Hildènin ensimmäisenä allekirjoittajana tekemään valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Outi Karinharju, hankintapäällikkö, outi.karinharju@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus  käsitteli toimenpiteitä Reilun kaupan banaanin hankinnan suhteen koskevaa valtuustoaloitetta kokouksessaan 6.5.2019. Asian esittely ja käsittely on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee hankintapalvelut -yksikön antaman lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Käsittely kokouksessa

Hanna Hilden teki Satu Hatanpään kannattamana ehdotuksen asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja tiedusteltua valtuuston kantaa asiassa, palauttamista myös vastustettiin.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu ehdotus asian palauttamisesta valmisteltavaksi, mitä myös on vastustettu. Asianhallinnassa suoritetussa äänestyksessä kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin JAA 19, EI 35 ja 4 tyhjää.

Raportti äänestyksestä on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi äänin 19-35, tyhjiä 4.

Äänestystulokset

 • Jaa 19 kpl 33%

  Jarno Joensuu, Irma Roininen, Antti Lehtonen, Mirva Heino, Jari Haapaniemi, Heidi Sakari, Martti Lundén, Pirjo Mäki, Arto Nurmi, Ismo Läntinen, Sonja Myllykoski, Markku Tanttinen, Esa Anttila, Diana Bergroth-Lampinen, Petri Huru, Tommi Raunela, Krista Kiuru, Esa Wahlman, Antti Linnainmaa

 • Ei 35 kpl 60%

  Sanna Grönmark, Tiina Kudjoi, Mikael Ropo, Hanna Hildén, Milka Tommila, Minna Haavisto, Petri Lahtinen, Raisa Ranta, Anne Liinamaa, Johanna Rantanen, Jaakko Jäntti, Veera Forsbacka, Antero Kivelä, Oili Heino, Ilkka Holmlund, Erno Välimäki, Laura Pullinen, Heikki Santavuo, Simo Korpela, Tiina Puska, Veijo Puhjo, Henna Kyhä, Jaana Laitinen-Pesola, Juha Joutsenlahti, Satu Hatanpää, Rauli Taimi, Mika Tuovinen, Arja Laulainen, Ari Nordström, Juha Vasama, Sinikka Alenius, Mika Aho, Jari Pajukoski, Ari Jalonen, Mari Kaunistola

 • Tyhjä 4 kpl 7%

  Aila Haikkonen, Aila Korkeaoja, Juha Kantola, Petri Reponen

Valmistelija

 • Outi Karinharju, hankintapäällikkö, outi.karinharju@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Hanna Hildén on jättänyt valtuustoaloitteen 29.10.2018 toimenpiteistä reilun kaupan banaanin hankinnan suhteen. Asiaa on käsitelty kaugunginvaltuustossa 27.5.2019, jossa asia on palautettu uudelleen valmisteltavaksi. Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhalllitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee hankintapalvelut-yksikön antaman lausunnon vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.