Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 636 Valtionperintö

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohdat 23, 32; Lakiverotustietojen julkisuudesta ja salassa pidosta §4