Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 633 Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

PRIDno-2019-5648

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Konsernihallinnon talousyksikkö ja HR-yksikkö ovat valmistelleet vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Kaikkien toimialojen ja liikelaitosten tulee ehdottomasti noudattaa ohjeita. Kaupunginhallitus voi antaa tarvittaessa tilikauden aikana täydentävää ohjeistusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet liitteen mukaisesti, minkä lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että osavuosikatsauksissa arvioidaan myös kaikkien kolmen poikkihallinnollisen ohjelman (kasvatuksen  ja sivistyksen kehittämisohjelma 2025, kasvu- ja elinvoimaohjelma 2025 sekä hyvinvointiohjelma 2025) toteutumista. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaikki toimialat, liikelaitokset, Satakunnan pelastuslaitos, tarkastustoimi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.