Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 558 Eron myöntäminen Porin kaupungin sivistyslautakunnan puheenjohtajan luottamustoimesta, Antti Vuolanne

PRIDno-2020-5567

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Antti Vuolanne on jättänyt eroanomuksen sivistyslautakunnan puheenjohtajan luottamustoimesta sen hoitamista rajoittavien lisääntyneiden työvelvollisuuksien vuoksi.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Antti Vuolanteen eroanomus sekä kaupunginvaltuuston valitsemat sivistyslautakunnan jäsenet ja varajäsenet tilanteessa 15.10.2020 ovat asian liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle,​ että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Antti Vuolanteelle eron sivistyslautakunnan puheenjohtajan tehtävästä
  • valitsee Antti Vuolanteen tilalle sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi uuden henkilön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.