Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 555 Kiinteistö Oy Domus Arctopolis ylimääräinen yhtiökokous 29.10.2020

PRIDno-2020-5645

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidetään 29.10.2020 kello 15.00 omistajaohjauksen tiloissa, osoitteessa Otavankatu 5A. Asialistalla on hallituksen jäsenen valinta eronneen Lauri Kilkun tilalle. Hallitukseen kuuluvat lisäksi Tapio Huhtanen (pj), Satu Hatanpää, Anne Jakonen, Tero Savala ja Ari Saukkokoski.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle Kiinteistö Oy Domus Arctopoliksen ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.10.2020 ohjeensa yhtiön hallitukseen nimettävästä henkilöstä.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus ohjeisti kaupungin yhtiökokousedustajaa nimeämään yhtiön hallitukseen Kari-Matti Haapalan.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää, Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Satu Hatanpää  (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Domus Arctopolis hallituksen jäsen), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) ja  Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy) poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Juha Kantola.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.