Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 561 Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo, syysyhtiökokous 29.10.2020

PRIDno-2020-5517

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon syysyhtiökokous pidetään torstaina 29.10.2020 kello 9.00 Teams-kokouksena (tai puhelimitse). Kokoukseen voi osallistua myös Porin kaupungintalolla, hallituksen puheenjohtaja Liisa Laurilan työhuoneella. Kokouksen asialistalla ovat mm. talousarvion vahvistaminen vuodelle 2021, vuoden 2021 vastikkeista päättäminen sekä hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta. Hallitukseen ovat kuuluneet Liisa Laurila (puheenjohtaja) ja jäsenet Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi sekä Jenni Jakovaara.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Kiinteistö Oy Lavian Virastotalon syysyhtiökokoukseen 29.10.2020 nimeämään yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt: Liisa Laurila, puheenjohtaja ja jäsenet Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi sekä Jenni Jakovaara sekä antaa yhtiökokousedustajalle mahdolliset muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.