Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 560 Kiinteistö Oy Viikkarin Valkaman ylimääräinen yhtiökokous

PRIDno-2020-1633

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Viikkarin Valkama (tytäryhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään 7.4.2020 kello 10.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistossa. Asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen 2019 ja vuoden 2020 talousarvion vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille, hallituksen jäsenten valinta sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta. Lisäksi esityslistalla on yhtiön hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta sekä hyväksyä yhtiöjärjestykseen tarvittavat muutokset.

Hallitukseen ovat kuuluneet Juuli Ojansuu (pj), Mervi Hissa ja Ari Viljanen. Tilintarkastajana on toiminut BDO Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Kiinteistö Oy Viikkarin Valkaman varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.4.2020.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus evästi kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Viikkarin Valkaman varsinaiseen yhtiökokoukseen 7.4.2020 nimeämään hallitukseen seuraavat henkilöt:  Juuli Ojansuu (pj), Kirsika Kankaanpää ja Ari Viljanen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Simo Korpela esitti Mervi Hissan tilalle Kirsika Kankaanpäätä.

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Viikkarin Valkaman (tytäryhtiö) ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 29.10.2020 kello 10.00 Porin YH-Asunnot Oy:n toimistolla, Annankatu 8, Pori. Kokouksen asialistalla ovat varsinaisina asioina vuoden 2021 talousarvion ja sen mukaisten vastikkeiden vahvistaminen sekä hallituksen täydentäminen hallituksesta omalla ilmoituksellaan 12.10.2020 eronneen varsinainen jäsen Kirsika Kankaanpään tilalle.

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Juuli Ojansuu (puheenjohtaja), Kirsika Kankaanpää ja Ari Viljanen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Viikkarin Valkaman ylimääräiseen yhtiökokoukseen 29.10.2020 ja antaa tälle ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus evästi kaupungin yhtiökokousedustajan Kiinteistö Oy Viikkarin Valkaman ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.10.2020 nimeämään eronneen Kirsika Kankaanpään tilalle varsinaiseksi jäseneksi Raija-​Liisa Kuoppalan.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.