Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 564 Lausunto Satakuntaliiton teettämään selvitykseen Satakunnan pelastuslaitoksesta

PRIDno-2020-5644

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Satakuntaliitto teetti Kuntaliiton tutkimusyhtiö FCG:llä ulkoisen selvityksen Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista. Selvitys tehtiin vuodenvaihteessa 2019/2020. Raportti valmistui 28.2.2020. Koronatilanteen vuoksi selvitys julkaistiin seminaarissa 15.9.2020. Seminaarissa annettiin kunnille ja muille kiinnostuneille tahoille mahdollisuus antaa vapaamuotoinen lausunto selvityksen raportista.

Konsernipalveluiden talous- ja hallintoyksikkö on laatinut selvityksestä lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan lausunnon FCG:n laatimasta selvityksestä Satakunnan pelastuslaitoksen toiminnasta ja palveluista.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui klo klo 13.37-13.48.

Tiedoksi

Talousyksikkö/Tuomas Hatanpää

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.