Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 575 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

  • Sisäisen tarkastuksen vuoden 2020 seurantaraportointi 2/2020
    ​​​​​​​Tämä asia ja siihen liittyvät asiakirjat ovat salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 § 15 kohdan nojalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.