Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 562 Täyttölupapyynnöt, virat ja työsuhteet, Tekninen toimiala

PRIDno-2020-4960

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.5.2020, että vuoden kestävät ja sitä pidemmät virat ja toimet täytetään vain kaupunginhallituksen myöntämän täyttöluvan perusteella. Perusturvalautakunta lähettää perusturvaa koskevat täyttöluvat kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Muiden toimialojen ja laitosten osalta täyttölupamenettelyn käsittelee kaupunginjohtaja ja lopuksi hänen esittelystään kaupunginhallitus. Muutos koskee uusia täyttölupahakemuksia, on tullut voimaan välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Kaupunginjohtaja on puoltanut seuraavaa  täyttölupaa:

  • Kunnossapitotyönjohtaja, vakituinen työsuhde 1.12.2020 lukien, Tilayksikkö, Tekninen toimiala
    PORI-04-45-20
    Perustelu: Työturvallisuus ja -suojelu ovat työnantajalle kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä ja edes taloudelliset syyt eivät riitä perusteeksi tämän tehtävän laiminlyöntiin. Työnjohtaja tarvitaan lisäksi esimiestyöhön, töiden suunnitteluun ja organisoitiin. Viimekädessä työnjohtajalla on myös töiden lopputuloksen valvojan rooli eli vaikuttaa osaltaan työn laatuun ja mm. sisäilmaongelmien syntyyn.

Täyttölupahakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää tekniselle toimialalle seuraavan täyttöluvan:

  • Kunnossapitotyönjohtaja, vakituinen työsuhde 1.12.2020 lukien, Tilayksikkö, Tekninen toimiala
    PORI-04-45-20.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Tekninen toimiala, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.