Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 574 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

PRIDno-2020-5413
Porin kaupungin työsuojeluvaltuutettujen kannanotto työsuojelulain toteuttamisesta.

PRIDno-2020-2795
Tilastotietoa yksinyrittäjätuesta Porissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.