Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 572 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle ovat saapuneet seuraavat viranhaltijapäätökset:

Henkilöstöjohtaja
Hankintapäätös:
§ 124 Seurauspedagogiikan koulutuksen hankinta henkilöstökoulutuksena, 11.10.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 123 Nimikkeen ja tehtäväkohtaisen palkan muutos, 11.10.2020
§ 125 Neuvottelu paikallisen sopimuksen solmimisesta pitkistä työvuoroista, 11.10.2020
§ 126 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 18.10.2020
§ 127 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 18.10.2020
§ 128 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 18.10.2020
§ 129 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen ja nimikemuutos, 19.10.2020

Pelastusjohtaja
Hankintapäätös:
§ 48 Alkusammutuskaluston hankinta Satakunnan pelastuslaitokselle, 08.10.2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.