Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 571 Vuoden 2021 talousarvioehdotus

PRIDno-2020-2429

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginjohtajan ehdotus Porin kaupungin talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2021-2023 on esityslistan liitteenä.

Strategisten yhtiöiden tavoitteet liitetään talousarviokirjaan talousarvion II lukemiseen, kun ne on ensin käsitelty erikseen kaupunginhallituksessa 30.10.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvioehdotuksen käsittelyn ja jatkaa sitä talousarvion II lukemisessa 6.11.2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ennen asian varsinaista käsittelyä valtuuston puheenjohtaja Krista Kiuru toi esille, että vallitsevan koronatilanteen vuoksi kaupunginvaltuuston kokous 2.11.2020 on syytä pitää etäkokouksena. Asiassa käytiin keskustelu ja kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston kokous 2.11.2020 on syytä pitää etäkokouksena.

Juha Vasama poistui klo 14.30. 

Talousarvion I lukemisen yhteydessä seuraavat poistuivat esteellisinä:

Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo: Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Luotsinmäen Puhdistamo, toimitusjohtajan läheinen)
Kiinteistö Oy Pakk: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Juha Kantola.
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Juha Kantola
Länsirannikon Koulutus Oy: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Juha Kantola.
Pori Energia Oy -konserni: Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy, hallituksen jäsen). Pöytäkirjan tarkastajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Mari Kaunistola.
Porin Linjat Oy: Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Sampolan Palvelukeskus Oy: Esa  J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Sampolan Palvelukeskus Oy, toimitusjohtajan läheinen) 
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy: Raisa Ranta (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen)
Porin YH-asunnot Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Porin YH-asunnot Oy, tytäryhtiöt: 
-Kiinteistö Oy Porin Päiväkodit: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kiinteisto Oy Porin Päiväkodit, hallituksen puheenjohtaja)
-Kaarisillan koulu Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Kaarisillan koulu Oy, hallituksen puheenjohtaja)
-Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8: Petri Huru (yhteisöjäävi, Kiinteistö Oy Porin Annankatu 8, hallituksen jäsen)
-Porin Erityiskiinteistöt Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Erityiskiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja)
-Porin Haka Oy: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Haka Oy), hallituksen puheenjohtaja
-Porin Haka Oy, tytäryhtiö: Otavan Kruunu: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin Haka Oy), hallituksen puheenjohtaja)
-Porin Palvelukiinteistöt Oy: Esa J. Wahlman, (yhteisöjäävi, Porin Palvelukiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja)​​​​​
As. Oy Porin Kiertokatu 16-18: Raisa Ranta (intressijäävi)
Kiint Oy Otavankatu 3: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Porin YH-​Asunnot Oy, hallituksen puheenjohtaja)
Kiint Oy Porin Jäähalli: Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen)
Suisto Kiinteistöt Oy (Kiinteistö Oy Porin Tiilimäen tytäryhtiö): Lauri Kilkku (yhteisöjäävi,​ Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja), Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Suisto Kiinteistöt Oy, hallituksen varapuheenjohtaja)
Kiinteistö Oy Porin Winnova: Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Juha Kantola
Länsi-Suomen PelastusharjoitusaluesäätiöMari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja), Diana Bergroth-​Lampinen (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän asiakohdan kohdalla toimi Juha Kantola.
Satakunnan sairaanhoitopiiri: Oili Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, hallituksen jäsen), Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, valtuuston puheenjohtaja)
Länsi-Suomen Voima Oy: Jouni Lampinen (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Voima Oy, hallituksen varajäsen)

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 15.49-15.59.

Erno Välimäki poistui klo 15.59. Välimäen sijaan saapui Mika Aho klo 15.59.

Juha Vasama saapui kokoukseen klo 16.10.

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 16.47.

Tiedoksi

Konsernipalvelut / Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.