Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 569 Vuoden 2021 tuloveroprosentin päättäminen

PRIDno-2020-5629

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä varainhoitovuoden kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit sekä muiden verojen perusteista viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Lain verotusmenettelystä 91 a §:n mukaan tulo- ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallinnolle viimeistään 17.11.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on laadittu käyttäen 20,75 tuloveroprosenttia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tuloveroprosentiksi vuodelle 2021 vahvistetaan 20,75 %.

Päätös

Asia päätettiin jättää pöydälle.

Tiedoksi

Konsernihallinnon talousyksikkö (joka hoitaa ilmoituksen verottajalle).

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.