Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Finda Oy:n yhtiökokous

PRIDno-2019-2133

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Finda Oy:n (omistusyhtiö) varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 6.5.2019 kello 17.00 Scandic Park Helsingissä. Asialistalla ovat mm. tilinpäätöksen vahvistaminen, osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille sekä hallitus- ja tilintarkastajavalinnat.

Lisäksi päätettävänä on myös yhtiön tytäryhtiön omistamien DNA Oyj:n osakkeiden myyminen Telenor Mobile Holding AS:lle sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että siitä poistetaan lunastus- ja suostumuslausekkeet.

Yhtiökokouskutsu ja kokousasiakirjat ovat luettavissa yhtiön internet-sivuilla www.finda.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa evästyksensä kaupungin edustajalle Finda Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.5.2019.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.