Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 213 Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n kevätkokous

PRIDno-2019-2084

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous on 25.4.2019 alkaen kello 11.00 Porin Suomalaisella Klubilla. Asialistalla ovat tilikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen. Esityslistalla ei ole henkilövalintoja. Kokouksessa kaupungin edustajana on controller Jenni Jakovaara.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Porin Vanhustenkotiyhdistys ry:n kevätkokouksen 25.4.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.