Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erno Välimäki ja Arja Laulainen (varalla Juha Kantola).

Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginhallituksen päättämänä ajankohtana.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Aho ja Arja Laulainen (varalla Juha Kantola).

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa 29.4.2019.


Kaupunginhallitus kuuli alustuspuheenvuorot seuraavasti:

- Porin kaupungin työntekijöiden mobiililaitteiden käyttö- ja hankintapolitiikka. Free Choice-hankintamallin käyttöönotto. ICT-yksikön päällikkö Heikki Haaparanta ja ICT-päällikkö Jani Setälä.

- Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen auditoinnin lopputulosten aiheuttamien toimenpiteitten täytäntöönpano aikataulutuksineen, sivistystoimialan toimialajohtaja Esa Kohtamäki.

 

Juha Vasama poistui kokouksesta klo 9:00.

Timo Jauhiainen ja Esa Kohtamäki poistuivat kokouksesta klo 9:39.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 9:39 - 9:50.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.