Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Raportti kaupunkikuvatoimikunnan toiminnasta vuonna 2018

PRIDno-2019-1965

Valmistelija

  • Sirpa Tauru, rakennustarkastaja, sirpa.tauru@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen toimikaudelleen asettama kaupunkikuvatoimikunta on lähettänyt raporttinsa vuoden 2018 toiminnasta.


Lisätietojen antaja  :

Rakennustarkastaja Sirpa Tauru p. 044 701 1352.

Liitteet  :

Kaupunkikuvatoimikunta vuoden 2018 toiminta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.