Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 215 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.


Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 5 Ylipalomiehen tehtävien hoito, Kankaanpään paloasema, 16.04.2019

Aluepalopäällikkö, Pori
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Sijaisen palkkaaminen Ulvilan paloasemalle, 04.04.2019

Henkilöstöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 79 Taukoliikuntaohjelman käyttölisenssin hankinta, 28.03.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 94 Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen tarkistaminen, sektori- ja toimintovastuutehtävät pelastuslaitoksella, 04.04.2019
§ 95 Tehtäväkohtaisen palkan määrittely, 05.04.2019
§ 96 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 09.04.2019
§ 97 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 09.04.2019
§ 98 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 10.04.2019
§ 99 TS 2018-2019 henkilökohtaisen lisän maksaminen työllisyyspalveluiden henkilöstölle, 12.04.2019
§ 100 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 12.04.2019
§ 101 TS 2018-2019 henkilökohtaisen lisä Kaupunkisuunnittelu, 12.04.2019
§ 102 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 12.04.2019
§ 103 Neuvottelu KVTES 2018-2019 mukaisen paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta tehtäväkohtaisiin palkkoihin ja henkilökohtaisiin lisiin 1.1.2019 lukien, 12.04.2019
§ 104 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, 16.04.2019
§ 105 TTES 2018-2019 paikallisen järjestelyerän kohdentaminen henkilökohtaisiin lisiin 1.1.2019 alkaen, Tekninen toimiala, 17.04.2019
§ 106 Neuvottelu tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen akuutti kotikeskus kotiutustiimin hoitajat, 17.04.2019
§ 107 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen, 17.04.2019

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 31 Teknisten toimintojen ulkoinen auditointi, 10.04.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 28 Perusturvan talouspäällikön virantoimitusvelvollisuuden määräaikaisen muuttamisen päättäminen., 09.04.2019
§ 29 Perusturvan hallintopäällikön määräaikaisen virkasuhteen päättyminen., 09.04.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 30 Alvar Aalto -viikon 2020 työryhmän nimeäminen., 09.04.2019
§ 32 Otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan päätöksestä 2.4.2019 § 67 "Siltapuistokadun kiertoliittymän parantaminen", 11.04.2019
§ 33 Otto-oikeuden käyttäminen sivistyslautakunnan päätöksestä 9.4.2019 § 78 "Perusopetuksen iltapäivätoiminnan kilpailutus", 11.04.2019

Pelastusjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 30 Lisäpalkka, toimistohenkilöstön tehtävien määräaikainen olennainen muutos, 22.03.2019
§ 32 Lisäpalkka, työvuorosuunnitteluohjelmiston käyttöönottoprojekti, 28.03.2019
§ 35 Irtisanoutuminen toimintovastuutehtävästä, Kankaanpään paloasemamestari, 03.04.2019
§ 36 Valinta aluepalomestarin virkaan, Porin toimialue, 04.04.2019
§ 37 Osallistuminen tieliikennepelastamisen koulutusmatkalle Hollantiin, 10.04.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 25 Osittainen virkavapaa, palvelupäällikkö, 14.03.2019
§ 38 Volkswagen Transporter miehistöauton myynti Lavian VPK:lle, 12.04.2019
§ 39 Satakunnan pelastuslaitoksen ja Kauvatsan VPK:n omistamien peräkärryjen omistajuuden vaihto, 12.04.2019

Toimialajohtaja, konsernihallinto
Hankintapäätös:
§ 4 Työpankkikokeilun toteuttaminen Arbeetti Oy:n kanssa, 04.04.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 5 Pormestarinluodon asukasyhdistys ry:n anomus työllistämistoiminnan jatkamiseksi, 04.04.2019
§ 6 Avustushakemus Väinölän asukastuvan työhankkeelle vuodelle 2019, 04.04.2019
§ 7 Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry:n anomus Omaura-hankkeen omarahoitusosuuteen, 04.04.2019
§ 8 TUL:n Satakunnan piiri ry:n avustusanomus retkeilyreittien kunnossapitoon vuodelle 2019, 04.04.2019
§ 9 Esitys yhteistyöstä Porin kaupungin ja Punaisen Ristin Porin Kontin työllistämistoiminnassa vuonna 2019, 04.04.2019
§ 10 Satakunnan hyvinvointi- ja kulttuuriyhdistysten tuki ry:n avustusanomus Avain-hankkeen omarahoitusosuuteen, 04.04.2019
§ 12 Porilaiset vanhukset liikkeelle - taloudellinen avustushakemus vuodelle 2019 TUL:n Satakunnan piiri ry, 04.04.2019

Yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö
Hankintapäätös:
§ 3 Hankintapäätös, selvitys Porin Veden organisointimuodoista, 10.04.2019

Yksikön päällikkö, talousyksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 7 Määrärahasiirrot kesätyöllistämiseen, 04.04.2019
§ 8 Yyteri määrärahasiirto, 04.04.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (yhteisöjäävi, TUL Satakunnan piirihallitus) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.