Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 427 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa

PRIDno-2019-3528

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on lähettänyt kaupunginhallitukselle selvityspyynnön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa. THL:n viimeisimmän selvityksen (helmikuu 2019) mukaan Porin perusturvakeskuksen terveyspalveluissa on 90 lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettua hoitoa yli kolme kuukautta jonottanutta potilasta. Lisäksi Porin seudun terveyskeskuksessa alle 80 % puheluista pääsee läpi (79 %).

Aluehallintovirasto pyytää selvitystä ongelman syistä ja laajuudesta, toimenpiteistä ongelman korjaamiseksi, välittömän yhteydensaannin toteutumisesta sekä hoidon ja yhteydensaannin omavalvonnan toteutumisesta 30.8.2019 mennessä.

Perusturvakeskus on antanut asiassa lausuntonsa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Lounais-Suomen aluehallintoviranomaiselle perusturvakeskuksen valmisteleman selvityksen vastauksena selvityspyyntöön hoitoon pääsystä ja välittömästä yhteydensaannista perusterveydenhuollossa.

 

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen evästyksin, että asia saatetaan perusturvalautakunnan käsiteltäväksi mahdollisen täydennystarpeen osalta.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, perusturvalautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.