Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 428 Aluehallintoviraston selvityspyyntö hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa

PRIDno-2019-3529

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt kaupunginhallitukselta selvitystä hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa. THL:n viimeisimmän selvityksen (helmikuu 2019) mukaan Porin perusturvakeskuksen terveyspalveluissa on 25 lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettua suun terveydenhoitoa yli kuusi kuukautta jonottanutta potilasta.

Aluehallintovirasto pyytää selvitystä ongelman syistä ja laajuudesta terveysasemakohtaisesti, toimenpiteistä ongelman korjaamiseksi sekä omavalvonnan toteutumisesta 30.8.2019 mennessä.

Perusturvakeskus on antanut asiassa lausuntonsa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää Lounais-Suomen aluehallintovirastolle perusturvakeskuksen valmisteleman selvityksen vastauksena selvityspyyntöön hoitoon pääsystä suun terveydenhuollossa.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen evästyksin, että asia saatetaan perusturvalautakunnan käsiteltäväksi mahdollisen täydennystarpeen osalta.

Tiedoksi

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, perusturvalautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.