Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 436 Eroanomus luottamustehtävistä

PRIDno-2019-3807

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Eero Vanhakartano on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävistään:

  • varavaltuutettu
  • ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsen
  • käräjäoikeuden lautamies

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kaupunginvaltuusto on valinnut ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen       Varajäsen
Arto Nurmi (pj), PS Tuomas Jalava, PS
Mika Tuovinen (vpj), KOK Eero Vanhakartano, KOK
Jenni Huhtapelto, KOK Jarmo Uusitalo, KOK
Jarno Joensuu, SDP Tuomas Klimoff, SDP
Jouni Nylund, SDP Raija Kukkakorpi, SDP
Tiina Puska, SDP Anne Jakonen, SDP
Noora Kinnunen, SDP Kirsi Sandberg, SDP
Tiina Rinne, VAS Kristiina Suutari, VAS
Antti Karumäki, VAS Ville Maanavilja, VAS
Jukka Heinonen, VAS Daniel Krautsuk, VAS
Matti Hatanpää, KESK Aleksi Talvitie, KESK
Raija Koskiranta, KESK Marita Salmio, KESK
Sanna Grönmark, VIHR Sini Solala, VIHR

Kaupungin valtuusto on valinnut Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehet seuraavasti:

Jani Nummi, SDP

Erkki Heino, SDP

Janica Uusitalo, SDP

Raimo Peltonen, SDP

Mari Raikisto, SDP

Sami Maakivi, VAS

Sirpa Muurinen, VAS

Tarja Linnanketo, VIHR

Markku Palomäki, PS

Alpo Uusiniemi, KESK

Jarkko Lammi, KD

Janne Heilimä, KOK

Satu Hatanpää, KOK

Eero Vanhakartano, KOK

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Eero Vanhakartanolle eron kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä
  • myöntää Eero Vanhakartanolle eron ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • myöntää Eero Vanhakartanolle eron Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä
  • valitsee Eero Vanhakartanon tilalle ympäristö- ja lupapalveluiden lautakuntaan uuden varajäsenen
  • valitsee Eero Vanhakartanon tilalle uuden Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Eero Vanhakartano, Nimetyt henkilöt, Hallintoyksikön LUMU-tiimi, Tarkastustoimi, ICT-yksikkö/Helpdesk

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.