Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 437 Eroanomus ympäristöterveysjaoston jäsenyydestä

PRIDno-2019-3243

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Helena Niemelä on jättänyt eroanomuksen ympäristöterveysjaoston jäsenyydestä. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kaupunginvaltuuston valitsemat ympäristöterveysjaoston porilaiset jäsenet ja varajäsenet ovat: 

Jäsen       Varajäsen
Jenni Huhtapelto (pj), KOK Antti-Jussi Vesa, KOK
Sara Kahila, SDP Johanna Rantanen, SDP
Sami Hietaharju, SDP Kimmo Hohkala, SDP
Daniel Nagy, VAS Ari Viljanen, VAS
Jari Hakala, VAS Kristiina Suutari, VAS
Helena Niemelä, KESK Marja Kortell, KESK

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Helena Niemelälle eron ympäristöterveysjaoston jäsenen tehtävästä
  • valitsee Helena Niemelän tilalle ympäristöterveysjaostoon uuden jäsenen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Nimetty henkilö, Helena Niemelä, Hallintoyksikön LUMU-tiimi, Tarkastustoimi, ICT-yksikkö/Helpdesk

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.