Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 443 Länsäolo- ja puheoikeuden myöntäminen kaupunginhallituksen kokouksiin

PRIDno-2019-3969

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Konsernihallinnon toimintasäännön mukaan hallintoyksikkö vastaa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävistä. Hallinnon asiantuntija Tarja Koskela on aloittanut työskentelyn hallintoyksikössä 1.4.2019 ja hänen tehtäviinsä kuuluu kaupunginhallituksen ja -sihteerin tehtävät osaltaan. Hallintosäännön 133 § mukaan toimielin päättää kokoukseen osallistuvien läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää hallinnon asiantuntija Tarja Koskelalle läsnä- ja puheoikeuden kokouksiinsa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää läsnä- ja puheoikeuden kokouksiinsa sihteerin lisäksi omistajaohjausyksikön, talousyksikön ja viestintäyksikön päälliköille sekä kaupunginlakimiehelle.

Tiedoksi

Hallintoyksikkö, nimetyt henkilöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.