Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 442 Muutokset kaupunginhallituksen kokousaikatauluun syyskaudella 2019

PRIDno-2019-2473

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen kokousaikataulusta syyskaudella 2019 on kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla sovittu alustavasti seuraavaa:

ma 19.8.
ma 26.8
ma 2.9.
ma 9.9.
ma 16.9.
pe 27.9. klo 8-12 strategiset konserniyhtiöt 
ma 30.9.
pe 4.10. klo 8-12 strategiset konserniyhtiöt
ma 7.10. TA I LUKU
ma 14.10.
pe 18.10. TA II LUKU
ma 4.11. 
ma 18.11.
ma 25.11.
ma 2.12.
ma 16.12.

Kokoukset järjestetään kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa klo 13.00 alkaen, ellei erikseen toisin sovita.


KH:n suunnittelukokoukset
pe 30.8. 
pe 20.9. HR
pe 1.11.
pe 13.12. klo 8-14, HR

Kokoukset järjestetään kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa klo 8.00-12.00, ellei erikseen toisin sovita. 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

 Kaupunginhallitus päättää kevätkauden 2019 kokousaikataulun. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.5.2019 § 272 päättänyt syyskauden 2019 kokousaikataulusta. Kokousaikatauluun on kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdosta sovittu alustavasti muutoksia:


ma 26.8
ma 2.9.
ma 9.9.
ma 16.9.
pe 27.9. klo 8-12 strategiset konserniyhtiöt 
ma 30.9.
pe 4.10. klo 8-12 strategiset konserniyhtiöt
ma 7.10. Talousarvio I luku
ma 14.10.
pe 18.10. Talousarvio II luku
ma 4.11. 
ma 18.11. kokous alkaa klo 15
ma 25.11.
ma 2.12.
ma 16.12.

Kokoukset järjestetään kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa klo 13.00 alkaen, ellei erikseen toisin sovita.


Kaupunginhallituksen suunnittelukokoukset
pe 30.8. 
pe 20.9. HR
pe 1.11.
pe 13.12. klo 8-14, HR

Kokoukset järjestetään kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa klo 8.00-12.00, ellei erikseen toisin sovita. 

Kaupunginhallituksen iltakoulu

ma 2.9. klo 16 - 18 konsernihallinto, klo 18 - 19.30 Satakunnan pelastuslaitos

Kokoukset järjestetään kaupungintalolla valtuustosalissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää syyskauden 2019 kokousaikataulumuutoksista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru palasi kokoukseen klo 16:20.

Tiedoksi

Toimialat ja liikelaitokset, Hallintoyksikkö/Toimistosihteerit

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.