Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 426 Perusturvajohtajan viran täyttäminen

PRIDno-2019-3946

Valmistelija

 • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Perusturvajohtajan virka on ollut haettavana 1.8.2019 - 22.8.2019 välisen ajan. Hakuilmoitus on julkaistu Oikotiessä 1.8.2019, Helsingin Sanomissa 4.8.2019 ja Satakunnan Kansassa 4.8.2019. Sähköiset ilmoitukset on julkaistu Kuntarekryssä, MOL:ssa ja Monsterissa. Lista hakijoista toimitetaan heti hakuajan päättymisen jälkeen kaupunginhallituksen jakelulla ja määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset perjantaina 23.8.2019 jälkilähetyksenä kokouksen osanottajille.

Perusturvajohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena ovat
- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
- kokemus johtamistehtävistä
- toimialan tuntemus sekä
- suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. 

Lisäksi eduksi viranhaussa katsotaan
- muuta kielitaitoa
- näkemystä toimialan kehityssuunnista
- kykyä muutosjohtamiseen sekä
- hyvät viestintä-, verkostoitumis- ja yhteistyötaidot.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- asettaa perusturvajohtajan viran täyttämistä varten haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja päättää henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista

- nimetä haastatteluryhmän jäsenet sekä

- päättää haastatteluun kutsuttavista. 

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

- asettaa perusturvajohtajan viran täyttämistä varten haastatteluryhmän, jonka tehtävänä on haastatella valitut hakijat ja päättää henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista

- nimetä haastatteluryhmän jäsenet seuraavasti:  Diana Bergroth-Lampinen, Raisa Ranta, Mari Kaunistola, Ismo Läntinen, Juha Kantola, Anne Liinamaa, Simo Korpela ja Ari Jalonen sekä kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen,

sekä

- kutsua haastatteluun seuraavat henkilöt: Sanna Mustajoki-Kunnas, Kalevi Mäkipää, Kristiina Piirala, Sari Rantanen, Eija Rintala, Timo Tolppanen ja Päivi Tryyki


Erno Välimäki jätti päätöksestä eriävän mielipiteen:
Kaupunginjohtajan perusteltu, koulutukseen ja työkokemukseen perustuva ehdotus haastateltavien valinnoista muutettiin enemmistöpäätöksellä tavalla ja perusteilla, joka näkemykseni mukaan ei ole asianmukainen tai Porin kaupungin edun mukainen.

Eriävä mielipide

 • Erno Välimäki
  Kaupunginjohtajan perusteltu, koulutukseen ja työkokemukseen perustuva ehdotus haastateltavien valinnoista muutettiin enemmistöpäätöksellä tavalla ja perusteilla, joka näkemykseni mukaan ei ole asianmukainen tai Porin kaupungin edun mukainen.

Kokouskäsittely

Kaupunginjohtaja teki seuraavan ehdotuksen:
Haastatteluun kutsutaan seuraavat henkilöt: Sanna Mustajoki-Kunnas, Kalevi Mäkipää, Kristiina Piirala, Sari Rantanen, Eija Rintala, Juha Sandberg, Timo Tolppanen ja Päivi Tryyki.


Kaupunginhallitus piti kokoustauon klo 15:19 - 15:28.


Anne Liinamaa teki Tommi Salokankaan kannattamana seuraavan ehdotuksen:
Haastatteluun kutsutaan seuraavat henkilöt: Sanna Mustajoki-Kunnas, Kalevi Mäkipää, Kristiina Piirala, Sari Rantanen, Eija Rintala, Timo Tolppanen ja Päivi Tryyki.


Asianhallinnassa suoritetun äänestyksen päätteeksi kaupunginhallitus päätti äänin 5-6 kutsua haastatteluun Liinamaan ehdottamat henkilöt. Kaupunginjohtajan pohjaedotuksen kannalla olivat Diana Bergroth-Lampinen, Arja Laulainen, Esa J. Wahlman, Erno Välimäki ja Raisa Ranta. Liinamaan muutosehdotuksen kannalla olivat Anne Liinamaa, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola, Tommi Salokangas, Petri Huru ja Juha Kantola.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 45%

  Raisa Ranta, Erno Välimäki, Arja Laulainen, Esa Wahlman, Diana Bergroth-Lampinen

 • Ei 6 kpl 55%

  Petri Huru, Tommi Salokangas, Anne Liinamaa, Satu Hatanpää, Juha Kantola, Mari Kaunistola

Tiedoksi

Haastatteluryhmän jäsenet

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.