Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 435 Perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittely ja kehitysohjelman toimeenpano; ohjausryhmän asettaminen

PRIDno-2019-3956

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus kuuli 19.8.2019 Nordic Healthcare Groupin edustajien, johtaja Antti Alhon ja konsultti Sampo Oksasen esityksen perusturvan tuottavuuspotentiaaliln määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta. Kokouksessa olivat läsnä myös perusturvajohtaja Terttu Nordman ja sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on 21.8.2019 tehnyt hankintapäätöksen tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta Nordic Healthcare Groupin 15.8.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

Kuten teknisen toimialan auditoinnin osalta on päätetty ohjausryhmän perustamisesta, kaupunginhallitus toimii myös perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmänä täydennettynä henkilöstön edustajilla ja asiantuntijaviranhaltijoilla.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginjohtajan hankintapäätöksen 21.8.2019 tiedoksi ja päättää asettaa perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmän, johon kuuluvat kaupunginhallitus kokouskokoonpanossaan, perusturvajohtaja Terttu Nordman ja henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen sekä seuraavat henkilöstöjärjestöjen edustajat ja varaedustajat:

- Marie-Anne Saari (varalla Niina Rosenberg), SuPer 

- Tanja Jussila (varalla Terhi Anttila), Tehy

- Katriina Lähteenmäki (varalla Tuula Virtaranta-Levo), JUKO

- Satu Joensuu, JHL,  (varalla Päivi Alho, Jyty).

Ohjausryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ohjausryhmän jäsenet

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.