Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 441 Porin Aikuiskoulutussäätiön hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

PRIDno-2019-3926

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Porin Aikuiskoulutussäätiön hallituksen puheenjohtaja Elina Ahlsten menehtyi heinäkuussa. Säätiön asiamies Toni Wahlman pyytää 13.8.2019 päivätyssä kirjeessään, että kaupunginhallitus nimeää säätiölle uuden hallituksen puheenjohtajan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Porin Aikuiskoulutussäätiön hallitukseen uuden puheenjohtajan.

Päätös


Kaupunginhallitus päätti nimetä Porin Aikuiskoulutussäätiön hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Jaana Laitinen-Pesolan.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Esa Wahlman, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen ja Juha Vasama (yleislausekejäävi) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Esa J. Wahlman (asiamiehen läheinen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Kokouksen puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

 

Tiedoksi

Porin Aikuiskoulutussäätiön asiamies, valittu henkilö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.