Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 431 Porin kauppatorille luistelukenttä, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Hanna Hildén

PRIDno-2019-707

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Hanna Hildén on jättänyt valtuustoaloitteen KV 10.12.2018 § 157 Porin kauppatorille jääkenttä:

”Porin kaupunki on tehnyt erilaisia kauppatorin elävöittämisratkaisuja viime vuosina. Kauppatorin palveluihin ja sen ulkonäköön kannattaa panostaa, koska tori ja sen lähialue kävelykatuineen ovat kaupungin sydän. Perinteisen kauppapaikan rooli torille on tärkeä, mutta myynnin lisäksi on tärkeää tarjota ihmisille myös erilaisia elämyksiä ja silmäniloa.

Talviaikaan torialueelta jää hyötykäyttämättä paljon neliöitä. Nämä tyhjäkäytöllä olevat neliöt olisi hyvä saada kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Huolimatta oikukkaista talvikeleistämme, ehdotan että kaupunki jäädyttäisi sääkelien mukaan neljäsosaa kauppatoristamme luistelukentäksi.

Luistelukentän sijainniksi ehdotan Pohjoiskauppatorin ja Yrjönkadun kulmaa. Tämä toisi varmasti lapsiperheitä isovanhempineen torin alueelle ulkoilemaan ja viihtymään. Ja koska kaupungissamme on runsaasti erilaisten yhdistysten nimissä harjoittelevia musiikkiporukoita, voisi nämä orkesterit ja kuorot saada oivan mahdollisuuden musisoida torilavaltamme luistelemaan tai muuten vain viihtymään tulleille ihmisille.

Valtuuston suomin oikeuksin esitän, että Porin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja lähtee suunnittelemaan ja toteuttamaan luistelukenttää Porin torille.”

Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistystoimialan lausuntoa.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistystoimiala päättää antaa kaupungihallitukselle seuraavan lausunnon aloitteeseen:

Valtuustoaloitteessa esitetään luistelukentän jäädyttämistä talviaikaan Porin kauppatorille kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Aloitetta perustellaan kauppatorin elävöittämisellä talviaikaan, kun lapsiperheet isovanhempineen tulisivat torin alueelle ulkoilemaan ja viihtymään. Luistelukentän sijainniksi ehdotetaan Pohjoiskauppatorin ja Yrjönkadun kulmaa.

Sivistystoimialan näkemyksen mukaan ajatus luistelualueesta kauppatorilla on hyvä. Luistinrata mahdollistaisi alueen käytön myös erilaisten tapahtumien ja kisailuiden järjestämiseen. Tulevien vuosien ilmasto-olosuhteita on mahdoton ennustaa, mutta viime vuodet ovat olleet melko leutoja, mistä johtuen luonnonjäiden saaminen luistelukuntoon on ollut epävarmaa. Tästä syystä suosituimpien luistelualueiden kohdalla kannattaa pohtia toteuttamista joko kiinteinä tai siirrettävinä tekojääratoina.

Hyvästä ajatuksesta huolimatta, kauppatorille esitetyn luistelualueen toteuttaminen ei tässä vaiheessa ole perusteltua, sillä Liisantorin lähiliikuntapaikalle on valmistumassa vuodenvaihteessa 2019-2020 tekojäärata, joka palvelee jatkossa luistelualueena keskusta-alueen asukkaita sekä muita käyttäjiä. Kauppatorin ja Liisantorin välinen etäisyys on noin 650 metriä. Mikäli Liisantorin tekojäärata ei olisi valmistumassa keskustan alueelle, kauppatorin luistelualueen toteuttamista kannattaisi selvittää.

Luistelualueen perustaminen kauppatorille vaatisi myös riittävän ison vesiliittymän, lämmitetyn rakennuksen jäädytysletkulle sekä turvallisuussyystä aidan luistelualueen ympärille. Mikäli luistelualue toteutettaisiin tekojääratana, kentänhoitoa varten tarvittaisiin myös jäänhoitokone sekä tallitilaa koneen säilytykseen. Liisantorin lähiliikuntapaikka on jo aidattu ja kentän yhteyteen valmistuu pukutilat ja konetallin sisältävä huoltorakennus. Kauppatorilta pitäisi myös poistaa lunta muita jääratoja useammin, sillä torilla ei olisi tilaa säilöä lumikasoja. Uuden luistelualueen perustaminen vaatisi myös lisäresurssia liikuntapaikkayksikön henkilöstöön koska myös Liisantori tulee jo lisäyksenä hoidettavien liikuntapaikkojen verkostoon. Sekä lumenpoistolla että henkilöresurssin lisäyksellä on suoraan taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Päätös esityksen mukaan. 

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Hanna Hildén on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.12.2018 seuraavan aloitteen:

”Porin kaupunki on tehnyt erilaisia kauppatorin elävöittämisratkaisuja viime vuosina. Kauppatorin palveluihin ja sen ulkonäköön kannattaa panostaa, koska tori ja sen lähialue kävelykatuineen ovat kaupungin sydän. Perinteisen kauppapaikan rooli torille on tärkeä, mutta myynnin lisäksi on tärkeää tarjota ihmisille myös erilaisia elämyksiä ja silmäniloa. 

Talviaikaan torialueelta jää hyötykäyttämättä paljon neliöitä. Nämä tyhjäkäytöllä olevat neliöt olisi hyvä saada kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Huolimatta oikukkaista talvikeleistämme, ehdotan että kaupunki jäädyttäisi sääkelien mukaan neljäsosaa kauppatoristamme luistelukentäksi. 

Luistelukentän sijainniksi ehdotan Pohjoiskauppatorin ja Yrjönkadun kulmaa. Tämä toisi varmasti lapsiperheitä isovanhempineen torin alueelle ulkoilemaan ja viihtymään. Ja koska kaupungissamme on runsaasti erilaisten yhdistysten nimissä harjoittelevia musiikkiporukoita, voisi nämä orkesterit ja kuorot saada oivan mahdollisuuden musisoida torilavaltamme luistelemaan tai muuten vain viihtymään tulleille ihmisille.

Valtuuston suomin oikeuksin esitän, että Porin kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin ja lähtee suunnittelemaan ja toteuttamaan luistelukenttää Porin torille.”

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018 pyytää lausuntoa asiassa 29.3.2019 mennessä elinvoimayksiköltä ja sivistystoimialalta.

Elinvoimayksikön lausunto 7.2.2019: 

"Elävän keskustan kannalta kaikki tapahtumat ovat tervetulleita ja kannatettavia. Tapahtumallisuutta on edistetty muun muassa perustamalla keskustan kehittämisyhdistys. Tavoitteena on ollut myös keventää ja nopeuttaa tapahtumien lupaprosesseja. 

Ehdotettu luistelukenttä edistäisi kauppatorin ja keskusta-alueen elävöittämistä. 
Vastaavia keskustaa elävöittäviä luistinratoja on toteutettu esimerkiksi Lahdessa, Helsingissä ja Oulussa. Liiketoimintamalli on syytä harkita tarkoin; esimerkiksi Lahdessa keskustan luistinkenttä Torijää on paikallisen sähköyhtiön sponsoroima.

Porin keskusta-alueella on jo rakennettu tekojäärata Liisanpuistossa, kaukalo Herralahden kentällä ja luistinrata Kirjurinluodossa. Paikat ovat kaupunkilaisten virkistyskäytössä. Näiden tarjonta heikentäisi mahdollisesti ehdotuksen mukaista kauppatorin luistelukentän käyttöä. Lisäksi todennäköisesti iso osa kauppatorin luistelukentän käyttäjistä saapuisi omalla autolla, mikä kuormittaisi keskustan ennestään haastavaksi koettua pysäköintiä.

Kauppatori on historiallinen paikka ja Porin palon vuonna 1852 jälkeen kaavoitettu. Torin kehittäminen ja kiinteiden rakenteiden sijoittaminen edellyttävät erityistä harkintaa. Tilapäiset rakennelmat, esimerkiksi luistinrata, voisivat olla soveltuvia tarkoitukseen."

Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.8.2019 § 203. Lausunto on luettavissa asian historiatiedoista. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee elinvoimayksiskön ja sivistyslautakunnan lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.