Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 434 Puro Tekstiilihuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.8.2019

PRIDno-2019-3950

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Puro Tekstiilihuolto Oy:n pääomistaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 29.8.2019. Puron tarkoituksena on toimia sidosyksikkönä omistajilleen. Yhtiön strategiana on laajentaa omistusta ja sitä kautta hankkia uusia asiakkaita. Osakassopimuksessa on sovittu, että omistusosuudet vastaavat yhtiön liikevaihdon jakaumaa ja tästä syystä pääomistaja on myymässä omistustaan, jotta yhtiöön saataisiin uusia asiakkaita.

Tällä hetkellä yhtiöjärjestys edellyttää, että osakkeiden luovutus muille kuin vanhoille omistajille vaatii yhtiökokouksen hyväksynnän. Järjestelyjä helpottaakseen yhtiöjärjestystä halutaan muuttaa siten, että suostumuksen osakkeiden luovuttamiseen antaisi jatkossa hallitus. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esitys ylimääräiselle yhtiökokoukselle on:

Yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 11 §:n suostumuslauseketta seuraavasti:

Yhtiöjärjestyksen 11 § lauseke (suostumuslauseke) ”Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin muulle, kuin jo ennestään yhtiön osakkeita omistavalle vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumusasiaa käsittelee yhtiön yhtiökokous. Suostumus katsotaan annetuksi, jos yhtiökokouksessa suostumuksen antamista ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joiden osakkeet tuottavat vähintään 2/3-osaa yhtiökokouksen osallistuneiden osakkaiden äänimäärästä tai yhtiökokouksen ulkopuolella tehdyn päätöksen osalta laskettuna 2/3-osaa kaikista yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.”

korvataan lausekkeella: ”Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin muulle, kuin jo ennestään yhtiön osakkeita omistavalle vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus.”

Tämän lisäksi yhtiökokoukselta pyydetään suostumusta hyväksyä osakekaupat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille, Uudenmaan Sairaalapesula Oy:lle sekä Huittisten ja Harjavallan kaupungeille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin yhtiökokousedustajan hyväksymään esitetyn yhtiöjärjestyksen muutoksen sekä antamaan suostumuksensa hyväksyä osakekaupat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n sekä Huittisten ja Harjavallan kaupunkien kanssa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Oili Heino, Arja Laulainen, Mari Kaunistola

Kokouskäsittely

Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston puheenjohtaja) sekä Mari Kaunistola ja Oili Heino (Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsenet) poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirjantarkastajina asiakohdan ajan toimivat Juha Kantola ja Tommi Salokangas.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.