Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 670 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 20.9.2021

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi."

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 20.9.2021. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin 11 valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

Valtuustoaloitteet:

§ 194
Noormarkun kulttuuritalon (Myllykartano) lämmitysjärjestelmän muuttaminen, valtuustoaloite, Markku Tanttinen
Asian diaarinumero PRI Dno-2021-4396
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 31.10.2021 mennessä.

§ 195
Sampolan alueen reliefi, valtuustoaloite, Sinikka Alenius
Asian diaarinumero PRIDno-2021-4397
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot 31.10.2021 mennessä.

§ 196
Vaativan tason täysimittainen Frisbeegolf-rata Porin Yyteriin, valtuustoaloite, Tiina Stenman
Asian diaarinumero PRIDno-2021-4398
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnon 31.10.2021 mennessä. Lausunnon valmistelee Yyterin kohdejohtamisesta vastuussa oleva matkailu- ja markkinointiyksikkö. Lausunto tulee laatia yhteistyössä sivistystoimialan ja teknisen toimialan asianosaisten henkilöiden kanssa.

§ 197
Omaishoitajille yksilöllinen kehittämissuunnitelma ja valmentava koulutus, valtuustoaloite, Niko Viinamäki
Asian diaarinumero PRIDno-2021-4399
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon 31.10.2021 mennessä.

§ 198
Puntaroivien kansalaispaneelien lisääminen Porin kaupungin osallistamisen keinovalikoimaan, valtuustoaloite, Tuomas Koivisto
Asian diaarinumero PRIDno-2021-4400
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan, teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan lausunnot 31.10.2021 mennessä.

§ 199
Työllistämisen edellytysten vahvistaminen teknisellä toimialalla, valtuustoaloite, Porin Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Erno Välimäki
Asian diaarinumero PRIDno-2021-4401
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta työllisyyspalveluiden ja teknisen lautakunnan lausunnot 31.10.2021 mennessä.

§ 200
Kaupungin työntekijöiden työhyvinvointi- ja työssäjaksaminen turvattava, valtuustoaloite, Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Milka Tommila
Asian diaarinumero PRIDno-2021-4402
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta HR-yksikön, elinvoima- ja ympäristölautakunnan, teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan ja perusturvalautakunnan lausunnot 31.10.2021 mennessä.

§ 201
Kulttuurijaoston perustaminen, valtuustoaloite, Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Raisa Ranta
Asian diaarinumero PRIDno-2021-4403
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 31.10.2021 mennessä.

§ 202 
Koirapuisto Noormarkun keskustaan
Asian diaarinumero PRIDno-2021-4404
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 31.10.2021 mennessä.

§ 203
Kulttuuritalo Myllykartanon peruskorjaus Noormarkussa, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Jarno Joensuu
Asian diaarinumero PRIDno-2021-4405
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot 31.10.2021 mennessä.

§ 204
Liikunta- ja urheilujaoston perustaminen, valtuustoaloite, Ismo Läntinen
Asian diaarinumero PRIDno-2021-4406
Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.
Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 31.10.2021 mennessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lausunnon antajat, nimetyt tahot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.