Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 644 Kemira Oyj / Ferrisulfaattitehtaan ympäristölupa

PRIDno-2021-3815

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää lausuntoa Kemira Oyj:n Porissa Kaanaankorven alueella sijaitsevan ferrisulfaattitehtaan ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen ja toiminnan aloittamislupahakemuksen johdosta. 

Ferrisulfaattitehtaan lisäksi samalla teollisuusalueella sijaitsevat Venator P&A Finland Oy:n titaanidioksiditehtaat, Porin Prosessivoima Oy:n Kaanaan voimalaitos ja Eckart Pigments Ky:n helmiäispigmenttien tuotantolaitos.

Muutokset koskevat ferrosulfaatin kaatopaikkaa:

- Käsittelykentän rakentaminen tehtaanpuoleiseen päähän

- Hyötykäyttöalueen laajentaminen koskemaan koko kaatopaikka-aluetta

- Ferron hyödyntämisen jatkaminen toistaiseksi nykyisen määräaikaisen (5 v) luvan sijaan

- Kaatopaikan työajan muuttuminen 24/7

- Tehdasalueelta kaivettujen maa-ainesten sijoittaminen jätetäyttöön

- Mahdollisuus käyttää lentotuhkaa ja muuta tavanomaista jätettä esipeittokerroksessa

- Kasavesien tarkkailuputkien määrän muuttuminen luvan 1 kpl / ha :sta 1 kpl / 3 ha:an

Elinvoima- ja ympäristötoimiala sekä sidosryhmäpäällikkö ovat antaneet lausunnon asiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Kemira Oyj:n ympäristöluvan muuttamisen johdosta elinvoima- ja ympäristötoimialan sekä sidosryhmäpäällikön valmistelun mukaisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto / 27.9.2021

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.