Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 649 Osallistuminen kahteen kuntatutkimukseen

PRIDno-2021-4279

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunkia on pyydetty osallistumaan kahteen kuntatutkimukseen alkaneen valtuustokauden aikana. Toisessa tutkitaan vuorovaikutusta, verkostoja ja strategista päätöksentekoa, tutkijana Marita Lehikoinen ja kohderyhmänä kaupunginvaltuuston puheenjohtajat, kaupunginhallitus sekä kaupungin johtoryhmä. Toisessa tutkitaan oppimista poliittiseksi johtajaksi - miten valtuutetut oppivat valtuustokauden aikana, tutkijana Tuuli Tarukannel ja kohderyhmänä kaupunginvaltuusto. 

Tutkimuksissa tutkitaan valtuustokauden ajan keskinäistä yhteistyötä ja strategista päätöksentekoa eri verkostosuhteissa; kuinka verkostosuhteet kehittyvät ja mihin suuntaan, pysyvätkö ne samanlaisina kuin miten lähtivät muotoutumaan heti valtuustokauden alussa, vai näkyykö niissä kehittymistä ja mihin suuntaan. Samoin tutkitaan oppimista: mistä tilanteesta juuri valitut  luottamushenkilöt lähtevät liikkeelle ja miten oppiminen kehittyy.

Ensimmäinen kysely tehdään syksyllä 2021. Kysely toistetaan vuosittain, syksyisin. 

Porin kaupunkia pyydettiin myös nimeämään tutkimusten yhteyshenkilö.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Pori osallistuu kuntatutkimuksiin "Vuorovaikutus, verkostot ja strateginen päätöksenteko" ja "Valtuutettujen oppiminen poliittiseksi johtajaksi valtuustokaudella".

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja on nimennyt tutkimusten yhteyshenkilöksi strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian takaisin valmisteluun.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, kaupungin johtoryhmä, tutkija Tuuli Tarukannel (tuuli.tarukannel@hallintoakatemia.fi), tutkija Marita Lehikoinen (marita@maritalehikoinen.fi)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.