Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 647 Palvelukeskus Porinan tiloihin murtautuminen

PRIDno-2021-3569

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Palvelukeskus Porinan tiloihin murtauduttiin 26.12.2016 ja tiloista anastettiin kassaholviin tunkeutumalla 69.103,10 euroa ja kuusi matkapuhelinta, joiden arvo oli yhteensä 1.200 euroa. Anastetun omaisuuden arvo oli yhteensä 70.3030,10 euroa.

Satakunnan käräjäoikeus on antanut 23.6.2021 asiassa tuomion. Käräjäoikeus tuomitsi neljästä vastaajasta kolme törkeästä varkaudesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä korvaamaan yhteisvastuullisesti Porin kaupungille 69.103,10 euroa korkolain 4 §:n 1 mom mukaisine viivästyskorkoineen  26.12.2016 lukien ja anastettujen puhelimien arvona 1.200 euroa korkolain 4 §:n 1 mom mukaisine viivästyskorkoineen 26.12.2016 lukien.

Käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Satakunnan käräjäoikeuden tuomion 23.6.2021 nro 21/128374.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.