Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 651 Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakaskokous

PRIDno-2021-4169

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy (Yhtiö) aloitti toimintansa 1.1.2021, kun Uudenmaan Sairaalapesula Oy ja Puro Tekstiilihuolto Oy yhdistyivät. Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt yhtiöiden yhdistymisen kokouksessaan 22.6.2020 §386. Puro Tekstiilihuolto Oy:n liiketoiminta on päättynyt 31.12.2020 toteutettuun liiketoimintasiirtoon Yhtiölle. Omistusosuudet Yhtiössä määräytyivät vanhojen yhtiöiden omistuksen ja vanhojen yhtiöiden substanssiarvojen mukaisessa suhteessa. Yhtiö kuuluu HUS-konserniin ja Porin kaupunki omistaa Yhtiöstä 2,37 %:a.

Yhtiö tuottaa tekstiilihuoltopalveluja ja muita siihen liittyviä palveluja erityisesti julkisen sosiaali-ja terveydenhuoltosektorin toimijoille. Yhtiön omistajia ovat Porin lisäksi sairaanhoitopiireistä HUS-kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiiri sekä Kymsote. Edellisten lisäksi omistajiin kuuluvat mm. Uudenmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Kymenlaakson maakuntien kaupunkeja, kuntia ja kuntayhtymiä.Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Keravalla, Kotkassa ja Turussa.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakaskokous pidetään tiiistaina 28.9.2021 klo 15.00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Isonkiventie 8, 04250 Kerava. Johtuen vallitsevasta pandemiatilanteesta yhtiön hallitus suosittelee vahvasti, että kokoukseen osallistuttaisiin Teams-yhteyksin.

Osakaskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) Esitetään yhtiön strategiset tavoitteet ja niiden toteuttamisen tila. 2) Esitetään yhtiön taloudellinen tilanne ja kuluvan vuoden tulos tammi-syyskuulta. 3) Esitetään näkymiä ja toiminnan suunnittelun suuntaviivoja vuodelle 2022 ja 4) Esitetään suunnitellut, hinnastoon tehtävät rakenteelliset muutokset.

Kutsussa todetaan myös, että lisäksi kokouksessa hallitus ja toimiva johto voi esittää ja omistajien edustajilla on mahdollisuus kysyä muista yhtiön toimintaan liittyvistä asioista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n osakaskokouksen 28.9.2021 tiedokseen ja antaa kokousedustajalle mahdolliset evästyksensä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Arja Laulainen, Mari Kaunistola

Kokouskäsittely

Arja Laulainen (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymävaltuuston puheenjohtaja) ja Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallituksen jäsen) poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Sampsa Kataja. 

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.