Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 674 Salassa pidettävien asioiden esityslistalla käsiteltävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallitus käsittelee erillisellä salassa pidettävien asioiden esityslistalla seuraavat asiat:

  • Ennakkokäsityspyyntö, Pori Energia Oy, Julkisuuslaki (621/1999) § 24  mom. 1. kohta 17 ja 20
  • Valtionperintö, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom 23 ja 32 kohdat

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käsitellä erillisellä esityslistalla yllä mainitut asiat.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.