Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 658 Täyttölupapyynnöt, työsuhteet, Perusturva

PRIDno-2021-4078

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne-Marie Korsgrund-Rauvola, anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ iäkkäiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt, ​jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssin turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan henkilöstömäärää,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin paitsi sosiaali- ja perhepalveluiden osalta, jossa esityksenä on lastensuojelulaitoksien käyttöön kuuden lähihoitajan muodostaman varahenkilöstön muodostaminen, jotta saadaan turvattua lastensuojelulaitosten sijaistarvetta. Myös Asuntola Poijun resurssia on tarkasteltu, ja tarve on kolmen uuden vakituisen työntekijän palkkaamiseen. Täyttölupaa haetaan seuraaviin työsuhteisiin;

Sosiaali- ja perhepalvelut

Lähihoitajan työsuhde ( 3kpl, uusia), vammaispalveluiden Asuntola Poiju -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 73493879, 73493269 ja  73493934, vammaispalveluiden Asuntola Tyrni -> ulkoinen haku

Vastaavan ohjaajan työsuhteen sijaisuus, 64760024, ajalla  30.8.2021 – 31.12.2022 ,  Asuntolat Poiju ja Aurora, -> nykyinen sijainen jatkaa

Lähihoitajan työsuhde, 12530166, vammaispalveluiden asuntola Angervo -> ulkoinen haku

Sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337059 ja 71457002,  Keisarinviitan lastensuojelulaitos (Lastensuojelu) -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 64760021, Tuulikoti (Lastensuojelu) -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde (6kpl, uusia) lastensuojelulaitosten varahenkilöstö -> ulkoinen haku

Psykologin työsuhde, 41790013, Lapsiperheiden palvelut -> ulkoinen haku

 

 

Terveys- ja sairaalapalvelut

Lähihoitajan työsuhde, 29230003, Sotekeskus Länsi; Poliklinikka -> uudelleensijoitus/ulkoinen haku

Osastonhoitajan työsuhde,  Sote-keskus Länsi -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 73493992, Akuutti lyhytaikaisosasto T5-> vakinaistaminen ilman hakua

Täyttölupapyyntö, sairaanhoitaja, 46490031, Terveys- ja sairaalapalvelut, Muistipotilaan kuntouttava osasto T3 -> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitaja, Terveys- ja sairaalapalvelut, 73493172, Muistipotilaan kuntouttava osasto T3  -> sisäinen haku

Hammashoitajan työsuhde, 11480058 ja 11480043,  suun terveydenhuolto -> ulkoinen haku

Terveydenhoitajan työsuhteen 52975015 sijaisuus, 6.9.2021-31.5.2022 -> sama sijainen jatkaa

Toimistonhoitajan työsuhde, 72502003, Terveys- ja sairaalapalveluiden yhteiset palvelut -> ulkoinen haku

Sairaanhoitajan työsuhde, 46490291, Kotiin annettavat palvelut -> ulkoinen haku

 

Iäkkäiden palvelut

Lähihoitajan työsuhde, 71858155, palvelukoti Palmu-Pori -> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde 73493891, 73493047, 71858388,  Noormarkun osasto -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 12530162, iäkkäiden palveluiden varahenkilöstö -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 22800030, iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut, päivätoiminta Pori -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 20405029, 20405231 ja 73493184,  Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, , 73493245, 73493273, 71858286, 37730058, 12530207, 71858076, 71858246, 71858104, 01440048 ja 71858326, kotihoidon varahenkilöstö -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 73493973,   71858274, 73493002, , 71858036 ja 73493840,  Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 71858227, Länsi-Porin kotihoito -> vakinaistaminen ilman hakua

Sairaanhoitajan työsuhde,   46490416, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 20405138 ja 73493983  Pohjois-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 71858069,  Pohjois-Porin kotihoito-->vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhteen sijaisuus, 20405118, ajalla 26.8.2021-31.12.2022, Pohjois-Porin  kotihoito ->ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde, 71858013, Ulvilan kotihoito -> ulkoinen haku

Iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde, kotiuttamistiimi -> sisäinen siirto

Lähihoitajan työsuhde, 71858366, Iäkkäiden palvelut, Kiilarinteen palveluasunnot ->ulkoinen haku

Sairaanhoitajan työsuhde 46490173, iäkkäiden palvelut, varahenkilöstö -> ulkoinen haku

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteiden täyttölupapyynnöt kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

 • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli työsuhteiden täyttölupapyynnöt kokouksessaan 16.9.2021 § 231.

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ iäkkäiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt,​ jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssin turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan henkilöstömäärää,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin tai palkattomiin poissaoloihin paitsi sosiaali-​ ja perhepalveluiden osalta,​ jossa esityksenä on lastensuojelulaitoksien käyttöön kuuden lähihoitajan muodostaman varahenkilöstön muodostaminen,​ jotta saadaan turvattua lastensuojelulaitosten sijaistarvetta. Myös Asuntola Poijun resurssia on tarkasteltu,​ ja tarve on kolmen uuden vakituisen työntekijän palkkaamiseen. Täyttölupaa haetaan seuraaviin työsuhteisiin;​

Sosiaali-​ ja perhepalvelut

Lähihoitajan työsuhde ( 3kpl,​ uusia),​ vammaispalveluiden Asuntola Poiju -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 73493879,​ 73493269 ja  73493934,​ vammaispalveluiden Asuntola Tyrni -​> ulkoinen haku

Vastaavan ohjaajan työsuhteen sijaisuus,​ 64760024,​ ajalla  30.8.2021 – 31.12.2022 ,​  Asuntolat Poiju ja Aurora,​ -​> nykyinen sijainen jatkaa

Lähihoitajan työsuhde,​ 12530166,​ vammaispalveluiden asuntola Angervo -​> ulkoinen haku

Sosiaaliohjaajan työsuhde,​ 48337059 ja 71457002,​  Keisarinviitan lastensuojelulaitos (Lastensuojelu) -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 64760021,​ Tuulikoti (Lastensuojelu) -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde (6kpl,​ uusia) lastensuojelulaitosten varahenkilöstö -​> ulkoinen haku

Psykologin työsuhde,​ 41790013,​ Lapsiperheiden palvelut -​> ulkoinen haku

 

Terveys-​ ja sairaalapalvelut

Lähihoitajan työsuhde,​ 29230003,​ Sotekeskus Länsi;​ Poliklinikka -​> uudelleensijoitus/ulkoinen haku

Osastonhoitajan työsuhde,​  Sote-​keskus Länsi -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 73493992,​ Akuutti lyhytaikaisosasto T5-​> vakinaistaminen ilman hakua

Täyttölupapyyntö,​ sairaanhoitaja,​ 46490031,​ Terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ Muistipotilaan kuntouttava osasto T3 -​> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitaja,​ Terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ 73493172,​ Muistipotilaan kuntouttava osasto T3  -​> sisäinen haku

Hammashoitajan työsuhde,​ 11480058 ja 11480043,​  suun terveydenhuolto -​> ulkoinen haku

Terveydenhoitajan työsuhteen 52975015 sijaisuus,​ 6.9.2021-​31.5.2022 -​> sama sijainen jatkaa

Toimistonhoitajan työsuhde,​ 72502003,​ Terveys-​ ja sairaalapalveluiden yhteiset palvelut -​> ulkoinen haku

Sairaanhoitajan työsuhde,​ 46490291,​ Kotiin annettavat palvelut -​> ulkoinen haku

 

Iäkkäiden palvelut

Lähihoitajan työsuhde,​ 71858155,​ palvelukoti Palmu-​Pori -​> vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhde 73493891,​ 73493047,​ 71858388,​  Noormarkun osasto -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 12530162,​ iäkkäiden palveluiden varahenkilöstö -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 22800030,​ iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut,​ päivätoiminta Pori -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 20405029,​ 20405231 ja 73493184,​  Itä-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ ,​ 73493245,​ 73493273,​ 71858286,​ 37730058,​ 12530207,​ 71858076,​ 71858246,​ 71858104,​ 01440048 ja 71858326,​ kotihoidon varahenkilöstö -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 73493973,​   71858274,​ 73493002,​ ,​ 71858036 ja 73493840,​  Länsi-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 71858227,​ Länsi-​Porin kotihoito -​> vakinaistaminen ilman hakua

Sairaanhoitajan työsuhde,​   46490416,​ Länsi-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 20405138 ja 73493983  Pohjois-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 71858069,​  Pohjois-​Porin kotihoito-​-​>vakinaistaminen ilman hakua

Lähihoitajan työsuhteen sijaisuus,​ 20405118,​ ajalla 26.8.2021-​31.12.2022,​ Pohjois-​Porin  kotihoito -​>ulkoinen haku

Lähihoitajan työsuhde,​ 71858013,​ Ulvilan kotihoito -​> ulkoinen haku

Iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde,​ kotiuttamistiimi -​> sisäinen siirto

Lähihoitajan työsuhde,​ 71858366,​ Iäkkäiden palvelut,​ Kiilarinteen palveluasunnot -​>ulkoinen haku

Sairaanhoitajan työsuhde 46490173,​ iäkkäiden palvelut,​ varahenkilöstö -​> ulkoinen haku

Ehdotus

Esittelijä

 • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvat perusturvan seuraaville työsuhteille:

Sosiaali-​ ja perhepalvelut

 • Lähihoitajan työsuhde ( 3kpl,​ uusia),​ vammaispalveluiden Asuntola Poiju -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 73493879,​ 73493269 ja  73493934,​ vammaispalveluiden Asuntola Tyrni -​> ulkoinen haku
 • Vastaavan ohjaajan työsuhteen sijaisuus,​ 64760024,​ ajalla  30.8.2021 – 31.12.2022 ,​  Asuntolat Poiju ja Aurora,​ -​> nykyinen sijainen jatkaa
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 12530166,​ vammaispalveluiden asuntola Angervo -​> ulkoinen haku
 • Sosiaaliohjaajan työsuhde,​ 48337059 ja 71457002,​  Keisarinviitan lastensuojelulaitos (Lastensuojelu) -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 64760021,​ Tuulikoti (Lastensuojelu) -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde (6kpl,​ uusia) lastensuojelulaitosten varahenkilöstö -​> ulkoinen haku
 • Psykologin työsuhde,​ 41790013,​ Lapsiperheiden palvelut -​> ulkoinen haku

Terveys-​ ja sairaalapalvelut

 • Lähihoitajan työsuhde,​ 29230003,​ Sotekeskus Länsi;​ Poliklinikka -​> uudelleensijoitus/ulkoinen haku
 • Osastonhoitajan työsuhde,​  Sote-​keskus Länsi -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 73493992,​ Akuutti lyhytaikaisosasto T5-​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Sairaanhoitaja,​ 46490031,​ Terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ Muistipotilaan kuntouttava osasto T3 -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Lähihoitaja,​ Terveys-​ ja sairaalapalvelut,​ 73493172,​ Muistipotilaan kuntouttava osasto T3  -​> sisäinen haku
 • Hammashoitajan työsuhde,​ 11480058 ja 11480043,​  suun terveydenhuolto -​> ulkoinen haku
 • Terveydenhoitajan työsuhteen 52975015 sijaisuus,​ 6.9.2021-​31.5.2022 -​> sama sijainen jatkaa
 • Toimistonhoitajan työsuhde,​ 72502003,​ Terveys-​ ja sairaalapalveluiden yhteiset palvelut -​> ulkoinen haku
 • Sairaanhoitajan työsuhde,​ 46490291,​ Kotiin annettavat palvelut -​> ulkoinen haku

Iäkkäiden palvelut

 • Lähihoitajan työsuhde,​ 71858155,​ palvelukoti Palmu-​Pori -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Lähihoitajan työsuhde 73493891,​ 73493047,​ 71858388,​  Noormarkun osasto -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 12530162,​ iäkkäiden palveluiden varahenkilöstö -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 22800030,​ iäkkäiden ennaltaehkäisevät palvelut,​ päivätoiminta Pori -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 20405029,​ 20405231 ja 73493184,​  Itä-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ ,​ 73493245,​ 73493273,​ 71858286,​ 37730058,​ 12530207,​ 71858076,​ 71858246,​ 71858104,​ 01440048 ja 71858326,​ kotihoidon varahenkilöstö -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 73493973,​   71858274,​ 73493002,​ ,​ 71858036 ja 73493840,​  Länsi-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 71858227,​ Länsi-​Porin kotihoito -​> vakinaistaminen ilman hakua
 • Sairaanhoitajan työsuhde,​   46490416,​ Länsi-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 20405138 ja 73493983  Pohjois-​Porin kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 71858069,​  Pohjois-​Porin kotihoito-​-​>vakinaistaminen ilman hakua
 • Lähihoitajan työsuhteen sijaisuus,​ 20405118,​ ajalla 26.8.2021-​31.12.2022,​ Pohjois-​Porin  kotihoito -​>ulkoinen haku
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 71858013,​ Ulvilan kotihoito -​> ulkoinen haku
 • Iäkkäiden palveluiden esimiehen työsuhde,​ kotiuttamistiimi -​> sisäinen siirto
 • Lähihoitajan työsuhde,​ 71858366,​ Iäkkäiden palvelut,​ Kiilarinteen palveluasunnot -​>ulkoinen haku
 • Sairaanhoitajan työsuhde 46490173,​ iäkkäiden palvelut,​ varahenkilöstö -​> ulkoinen haku

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturvan palvelujohtajat, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.