Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 661 Täyttölupapyyntö, johtavan psykologin virka, 14400001, sosiaali- ja perhepalvelut, lapsiperheiden palvelut

PRIDno-2021-4074

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja perhepalveluiden lapsiperheiden palveluissa oleva johtavan psykologin virka nro 14400001 tulee avoimeksi 27.9.2021 alkaen. Virassa oleva johtava psykologi on irtisanoutunut psykologin virasta ja palvelussuhteen viimeinen päivä on 26.9.2021.

Lapsiperheiden palveluissa psykologit (10+johtava) vastaavat yta-​alueen lapsiperheiden kasvatus-​ ja perheneuvontapalveluista,​ lasten kehityksen psykologisesta arvioinnista,​ terapeuttisesta tuesta, perheasioiden sovittelusta sekä muiden viranomaisten konsultoinnista yhdessä lapsiperhepalveluiden moniammatillisten tiimien kanssa. Johtava psykologi koordinoi toimintaa, johtaa psykologitiimiä, vastaa uusien työntekijöiden perehdytyksestä ja työnohjauksesta, psykologien testivälineistöstä, psykologien asiakirjapyynnöistä, asiakasjaosta ja moniammatillisesta yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Uuden Lapsiperheiden palvelut -vastuualueen myötä johtava psykologi vastaa psykologien työn lisäksi laajemmin koko kasvatus- ja perheneuvonnan kokonaisuudesta sekä lapsiperheiden palveluiden kehittämisestä yhdessä vastuualueen päällikön sekä johtavan sosiaalityöntekijän ja johtavan lastenvalvojan kanssa. Johtava psykologi vastaa ammatillisesta sisällöstä ja kehittämisestä, henkilöstöjohtaminen kuuluu päällikölle. Johtavan psykologin työstä 80% on asiakastyötä, 20% hallinnollista työtä. Johtavan psykologin viran täyttäminen on tärkeää,​ jotta yhteistoiminta-​alueen lapsille ja heidän perheilleen pystytään turvaamaan lain edellyttämät toimivat kasvatus-​ ja perheneuvonnan palvelut sekä riittävät psykologiset palvelut lasten suotuisan kognitiivisen ja psyykkisen kehityksen tueksi. 

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu psykologi. Eduksi katsotaan terapiakoulutus tai muu vastaava lasten ja perheiden tukeen suuntaava koulutus sekä koulutus/kokemus hallinnollisesta työstä.

Työaika on toimistotyöaika 36,​25h/vko. Tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 3861,79 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää johtavan psykologin viran 14400001 täyttölupapyynnön julkisena hakuna kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 16.9.2021 § 224.

Sosiaali-​ ja perhepalveluiden lapsiperheiden palveluissa oleva johtavan psykologin virka nro 14400001 tulee avoimeksi 27.9.2021 alkaen. Virassa oleva johtava psykologi on irtisanoutunut psykologin virasta ja palvelussuhteen viimeinen päivä on 26.9.2021.

Lapsiperheiden palveluissa psykologit (10+johtava) vastaavat yta-​alueen lapsiperheiden kasvatus-​ ja perheneuvontapalveluista,​ lasten kehityksen psykologisesta arvioinnista,​ terapeuttisesta tuesta,​ perheasioiden sovittelusta sekä muiden viranomaisten konsultoinnista yhdessä lapsiperhepalveluiden moniammatillisten tiimien kanssa. Johtava psykologi koordinoi toimintaa,​ johtaa psykologitiimiä,​ vastaa uusien työntekijöiden perehdytyksestä ja työnohjauksesta,​ psykologien testivälineistöstä,​ psykologien asiakirjapyynnöistä,​ asiakasjaosta ja moniammatillisesta yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Uuden Lapsiperheiden palvelut -​vastuualueen myötä johtava psykologi vastaa psykologien työn lisäksi laajemmin koko kasvatus-​ ja perheneuvonnan kokonaisuudesta sekä lapsiperheiden palveluiden kehittämisestä yhdessä vastuualueen päällikön sekä johtavan sosiaalityöntekijän ja johtavan lastenvalvojan kanssa. Johtava psykologi vastaa ammatillisesta sisällöstä ja kehittämisestä,​ henkilöstöjohtaminen kuuluu päällikölle. Johtavan psykologin työstä 80% on asiakastyötä,​ 20% hallinnollista työtä. Johtavan psykologin viran täyttäminen on tärkeää,​ jotta yhteistoiminta-​alueen lapsille ja heidän perheilleen pystytään turvaamaan lain edellyttämät toimivat kasvatus-​ ja perheneuvonnan palvelut sekä riittävät psykologiset palvelut lasten suotuisan kognitiivisen ja psyykkisen kehityksen tueksi. 

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu psykologi. Eduksi katsotaan terapiakoulutus tai muu vastaava lasten ja perheiden tukeen suuntaava koulutus sekä koulutus/kokemus hallinnollisesta työstä.

Työaika on toimistotyöaika 36,​25h/vko. Tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 3861,​79 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna johtavan psykologin virkaan nro 14400001.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lapsiperheiden palveluiden päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.