Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 664 Täyttölupapyyntö, lastenvalvojan virka, 48390013, sosiaali- ja perhepalvelut, lapsiperheiden palvelut

PRIDno-2021-4075

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali- ja perhepalveluiden Lapsiperheiden palvelujen yksikössä oleva lastenvalvojan virka nro 48390013 on tullut avoimeksi 27.8.2021 alkaen viranhaltijan irtisanoutuessa. Palvelussuhteen päättymispäivä on 26.8.2021. Viran täyttäminen on välttämätöntä perheoikeudellisten palvelujen toteuttamiseksi yta-alueella.

Lastenvalvojat muodostavat perheasioiden yksikön, missä on 5 lastenvalvojaa ja toimistosihteeri. Lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat mm. lapsen isyyden selvitykset, lapsen huoltoon, asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistamiset, lapsen elatussopimusneuvottelut ja käräjäoikeudelle tehtävät olosuhdeselvitykset.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015, 7 ja 32§) mainittu pätevyys ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014, 27 a§) määritelty lastenvalvojan kelpoisuus, sosiaalityöntekijä tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Työaika on 37,75h/vko. Tehtäväkohtainen palkka hinoittelussa 02SOS04A on 3608,80 €/kk (SOTE -sopimus).

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää lastenvalvojan viran 48390013 täyttölupapyynnön julkisena hakuna kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 16.9.2021 § 227.

Sosiaali-​ ja perhepalveluiden Lapsiperheiden palvelujen yksikössä oleva lastenvalvojan virka nro 48390013 on tullut avoimeksi 27.8.2021 alkaen viranhaltijan irtisanoutuessa. Palvelussuhteen päättymispäivä on 26.8.2021. Viran täyttäminen on välttämätöntä perheoikeudellisten palvelujen toteuttamiseksi yhteistoiminta-​alueella.

Lastenvalvojat muodostavat perheasioiden yksikön,​ missä on 5 lastenvalvojaa ja toimistosihteeri. Lastenvalvojan tehtäviin kuuluvat mm. lapsen isyyden selvitykset,​ lapsen huoltoon,​ asumiseen ja tapaamiseen liittyvät neuvottelut ja sopimusten vahvistamiset,​ lapsen elatussopimusneuvottelut ja käräjäoikeudelle tehtävät olosuhdeselvitykset.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa (817/2015,​ 7 ja 32§) mainittu pätevyys ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014,​ 27 a§) määritelty lastenvalvojan kelpoisuus,​ sosiaalityöntekijä tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Työaika on 37,​75 h/vko. Tehtäväkohtainen palkka hinoittelussa 02SOS04A on 3608,​80 €/kk (SOTE -​sopimus).

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna lastenvalvojan virkaan nro 48390013.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lapsiperheiden palveluiden päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.