Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 662 Täyttölupapyyntö, palveluohjaajan virka, 74519003, iäkkäiden palvelut, asiakasohjaus

PRIDno-2021-4071

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Iäkkäiden palveluissa tulee avoimeksi 2.11.2021 toistaiseksi voimassa oleva palveluohjaajan virka 74519003 vakituisen viranhaltijan irtisanoutumisen vuoksi kp:lla 14120905 Asiakasohjaus.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyt tää, että kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen

laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. Palveluohjaajan tehtävä on vaati va ammattitehtävä, jossa arvioidaan asiakkaiden ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Arvioita tehtäessä huomioidaan kaikki vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut, joiden avulla asiakas pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan virkaan on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 451,59 euroa kuukaudessa. 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää palveluohjaajan viran 74519003 täyttölupapyynnön julkisena hakuna kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 16.9.2021 § 225.

Iäkkäiden palveluissa tulee avoimeksi 2.11.2021 toistaiseksi voimassa oleva palveluohjaajan virka 74519003 vakituisen viranhaltijan irtisanoutumisen vuoksi kp:lla 14120905 Asiakasohjaus.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-​ ja terveyspalveluista edellyt tää,​ että kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,​ terveyden,​ toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-​ ja terveyspalvelujen

laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. Palveluohjaajan tehtävä on vaati va ammattitehtävä,​ jossa arvioidaan asiakkaiden ympärivuorokautisen hoidon tarvetta. Arvioita tehtäessä huomioidaan kaikki vaihtoehtoiset ja täydentävät tavat järjestää asiakkaan tarvitsemat palvelut,​ joiden avulla asiakas pystyisi asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Hoidon ja huolenpidon tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena palveluohjaajan virkaan on korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys. Työaika on 36,​25 tuntia viikossa,​ hinnoittelukohta 02SOS050 ja tehtäväkohtainen palkka tällä hetkellä 2 451,​59 euroa kuukaudessa

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna  palveluohjaajan virkan nro 74519003.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Iäkkäiden palveluiden päällikkö (asiakasohjaus), perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.