Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 665 Täyttölupapyyntö, psykologin virka, 17135003, sosiaali- ja perhepalvelut, lapsiperheiden palvelut

PRIDno-2021-4076

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja perhepalveluiden lapsiperheiden palveluissa kasvatus- ja perheneuvonnan psykologin virka nro 17135003 ton tullut avoimeksi 1.8.2021 alkaen. Virassa oleva psykologi on irtisanoutunut psykologin virasta ja palvelussuhteen viimeinen päivä on 31.7.2021.

Lapsiperhepalveluissa psykologit vastaavat yta-​alueen lapsiperheiden kasvatus-​ ja perheneuvontapalveluista,​ lasten kehityksen psykologisesta arvioinnista ja tuesta,​ perheasioiden sovittelusta sekä muiden viranomaisten konsultoinnista yhdessä lapsiperhepalveluiden moniammatillisten tiimien kanssa. Psykologin viran täyttäminen on tärkeää,​ jotta yhteistoiminta-​alueen lapsille ja heidän perheilleen pystytään turvaamaan lain edellyttämät kasvatus-​ ja perheneuvonnan palvelut sekä lasten suotuisan kognitiivisen ja psyykkisen kehityksen tuki. Asiakasmäärät ovat viimeisten vuosien aikana lähteneet jälleen kasvuun ja aiheuttaneet odotusta palvelunpääsyssä.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu psykologi ja eduksi katsotaan terapiakoulutus. Työaika on toimistotyöaika 36,​25h /vko. Tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 3706,91 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää psykologin viran 17135003 täyttölupapyynnön julkisena hakuna kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 16.9.2021 § 228.

Sosiaali-​ ja perhepalveluiden lapsiperheiden palveluissa kasvatus-​ ja perheneuvonnan psykologin virka nro 17135003 ton tullut avoimeksi 1.8.2021 alkaen. Virassa oleva psykologi on irtisanoutunut psykologin virasta ja palvelussuhteen viimeinen päivä on 31.7.2021.

Lapsiperhepalveluissa psykologit vastaavat yta-​alueen lapsiperheiden kasvatus-​ ja perheneuvontapalveluista,​ lasten kehityksen psykologisesta arvioinnista ja tuesta,​ perheasioiden sovittelusta sekä muiden viranomaisten konsultoinnista yhdessä lapsiperhepalveluiden moniammatillisten tiimien kanssa. Psykologin viran täyttäminen on tärkeää,​ jotta yhteistoiminta-​alueen lapsille ja heidän perheilleen pystytään turvaamaan lain edellyttämät kasvatus-​ ja perheneuvonnan palvelut sekä lasten suotuisan kognitiivisen ja psyykkisen kehityksen tuki. Asiakasmäärät ovat viimeisten vuosien aikana lähteneet jälleen kasvuun ja aiheuttaneet odotusta palvelunpääsyssä.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu psykologi ja eduksi katsotaan terapiakoulutus. Työaika on toimistotyöaika 36,​25h /vko. Tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 3706,​91 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna psykologin virkaan nro 17135003.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lapsiperheiden palveluiden päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.