Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 667 Täyttölupapyyntö, sairaalapalveluiden ylilääkäri 38000001, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2021-4142

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Terveys- ja sairaalapalveluissa vapautuu sairaalapalveluiden ylilääkärin virka 38000001, koska määräaikainen ylilääkäri siirtyi Pohjoisen sote-alueen ylilääkäriksi 1.9.2021 alkaen. Haetaan viralle täyttölupaa.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet ja tehtävään soveltuva erikoislääkärin tutkinto, mikä rajoittaa hakijakuntaa. Esitetään kelpoisuusehtoja muutettavaksi siten, että viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet. Eduksi katsotaan hallinnon koulutus ja kokemus. Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen 7226,61 €/kk Hinnoittelu L1TK2000.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkasopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää hyväksyä alueylilääkärin viran 38000001 kelpoisuusehdoksi Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet. Eduksi katsotaan hallinnon koulutus ja kokemus. Perusturvalautakunta päättää myös lähettää sairaalapalveluiden  ylilääkärin viran  38000001 täyttölupapyynnön julkisella haulla kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan. Tekninen kirjoitusvirhe päätösehdotuksessa korjataan. Alueylilääkäri nimike muutetaan ylilääkäriksi.

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttölupapyynnön ja kelpoisuusehtojen muutoksen kokouksessaan 16.9.2021 § 230.

Terveys-​ ja sairaalapalveluissa vapautuu sairaalapalveluiden ylilääkärin virka 38000001,​ koska määräaikainen ylilääkäri siirtyi Pohjoisen sote-​alueen ylilääkäriksi 1.9.2021 alkaen. Haetaan viralle täyttölupaa.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet ja tehtävään soveltuva erikoislääkärin tutkinto,​ mikä rajoittaa hakijakuntaa. Esitetään kelpoisuusehtoja muutettavaksi siten,​ että viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet. Eduksi katsotaan hallinnon koulutus ja kokemus. Palkkaus ja työaika paikallisen lääkärisopimuksen mukainen 7226,​61 €/kk, hinnoittelu L1TK2000.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkasopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisella haulla sairaalapalveluiden ylilääkärin virkaan nro 38000001.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.