Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 666 Täyttölupapyyntö, sosiaaliohjaajan opintovapaan viransijaisuus, 41790007, ajalla 27.9.2021–31.12.2022 sosiaali- ja perhepalvelut, työikäisten palvelut

PRIDno-2021-4077

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Työikäisten palveluiden sosiaaliohjaajan/työvoima-asiainhoitajan vakanssiin nro. 41790007 tarvitaan viransijainen, koska työntekijä on siirtymässä opintovapaalle 27.9.2021 lähtien. Opintovapaa kestää yhtäjaksoisesti 15 kk ajalla 27.9.2021 – 31.12.2022. Pyydämme täyttölupaa  viransijaisuuteen kyseiselle ajalle.

Sosiaaliohjaaja on sijoittunut Porin seudun Kuntakokeilun monialaisten palveluiden tiimiin ja ohjaa asiakkaita pääosin kuntouttavan työtoiminnan jaksolle ja edelleen työmarkkinoille. Sosiaaliohjaajan nimike on muuttunut 1.1.2021 työvoima-asiantuntijaksi. Kuntakokeilun keskeisenä tavoitteena on mm. työttömyyden vähentäminen (esim. Kelan työmarkkinatuen maksuosuuslistalaisten ohjaaminen työelämään / kuntouttavaan työtoimintaan). Kuntakokeilu jatkuu 30.6.2023 saakka.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus. Tehtäväkohtainen palkka (hinnoittelemattomat) on  2 663,15 €/kk.  Työaika on 36.25 t/vko.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää sosiaaliohjaajan/työvoima-asiantuntijan 41790007 viransijaisuuden  täyttölupapyynnön ajalle 27.9.2021 – 31.12.2022  julkisena hakuna kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 16.9.2021 § 229.

Työikäisten palveluiden sosiaaliohjaajan/työvoima-​asiainhoitajan vakanssiin nro. 41790007 tarvitaan viransijainen,​ koska työntekijä on siirtymässä opintovapaalle 27.9.2021 lähtien. Opintovapaa kestää yhtäjaksoisesti 15 kk ajalla 27.9.2021 – 31.12.2022. Pyydämme täyttölupaa  viransijaisuuteen kyseiselle ajalle.

Sosiaaliohjaaja on sijoittunut Porin seudun Kuntakokeilun monialaisten palveluiden tiimiin ja ohjaa asiakkaita pääosin kuntouttavan työtoiminnan jaksolle ja edelleen työmarkkinoille. Sosiaaliohjaajan nimike on muuttunut 1.1.2021 työvoima-​asiantuntijaksi. Kuntakokeilun keskeisenä tavoitteena on mm. työttömyyden vähentäminen (esim. Kelan työmarkkinatuen maksuosuuslistalaisten ohjaaminen työelämään / kuntouttavaan työtoimintaan). Kuntakokeilu jatkuu 30.6.2023 saakka.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus. Tehtäväkohtainen palkka (hinnoittelemattomat) on  2 663,​15 €/kk.  Työaika on 36.25 t/vko.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna  sosiaaliohjaajan/työvoima-​asiainhoitajan vakanssin nro 41790007 viransijaisuuteen ajalle 27.9.2021 - 31.12.2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Työikäisten palveluiden päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.