Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 660 Täyttölupapyyntö, terveyskeskuslääkärin virka, 53041040, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2021-4073

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvan sairaalapalveluissa (kp 14120703) vapautuu 1.11.2021 virka 53041040 irtisanoutumisen johdosta.

Terveyskeskuslääkäri toimii osaston lääkärinä kliinisessä työssä osallistuen toimintayksikön ja osastotyön moniammatilliseen kehittämiseen. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet sekä Valviran ammatinharjoittamislupa. Valitulta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Palkkaus on paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti laillistetulle lääkärille 5 743,76 €/kk ja hinnoittelukohta on L1TK6200. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkasopimuksella.  Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskuslääkärin viran 53041040 täyttölupapyynnön julkisena hakuna kaupunginhallituksen päätettäväksi. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli viran täyttöluvan kokouksessaan 16.9.2021 § 223.

Porin perusturvan sairaalapalveluissa (kp 14120703) vapautuu 1.11.2021 virka 53041040 irtisanoutumisen johdosta.

Terveyskeskuslääkäri toimii osaston lääkärinä kliinisessä työssä osallistuen toimintayksikön ja osastotyön moniammatilliseen kehittämiseen. Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet sekä Valviran ammatinharjoittamislupa. Valitulta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Palkkaus on paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti laillistetulle lääkärille 5 743,​76 €/kk ja hinnoittelukohta on L1TK6200. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä.

Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä virkasopimuksella.  Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan julkisena hakuna terveyskeskuslääkärin virkaan nro 53041040.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Markku Koppelomäki poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 18.59.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden päällikkö, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.